Nedskrivninger på landbrug udgør fortsat den største andel af nedskrivningerne i Vestjysk Bank.

Vestjysk Bank har netop offentliggjort sin halvårsrapport med et resultat efter skat på 163 millioner kroner.

Nedskrivningsbehovet er ifølge banken generelt på et væsentligt lavere niveau end i første halvår 2018, og set i lyset af landbrugserhvervets historiske økonomiske udfordringer, vurderes bankens resultat efter skat i første halvår 2019 samlet set at være tilfredsstillende.

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender med videre var i første halvår 37 millioner kroner mod 95 millioner kroner i første halvår 2018.

Banken skriver, at nedskrivninger på landbrug fortsat udgør den største andel af nedskrivningerne, hvori også Finanstilsynets justeringer af hektarprisen er indregnet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Vestjysk Bank opjusterede før sommerferien forventningerne til resultatet for 2019 med 135 millioner kroner som følge af et kommende salg af 75 procent af Vestjysk Banks aktier i Sparinvest Holdings SE. Vestjysk Bank forventer nu et resultat efter skat for 2019 i den øvre del af intervallet 360-410 millioner kroner.