Folketingsmedlem Erling Bonnesen (V) roser fødevareminister Mogens Jensen for at gennemføre et V-forslag, men giver ris for nye stramninger.

Erling Bonnesen (V) giver både ris og ros til fødevareminister Mogens Jensen.

- Ros og mange tak til fødevareministeren for, at han nu har gennemført vores forslag i Venstre om øget fleksibilitet i datoreglerne for udlæg af efterafgrøder, således at hvis man på grund af for eksempel vejret ikke har kunnet høste kornet inden 20. august, så kan fristen for udlæg af afgrøderne udsættes, siger Erling Bonnesen.

Men samtidig udtrykker han bekymring for, at fødevareministeren i samme åndedrag melder ud, at der med den anden hånd strammes yderligere op med nye krav til landmændene.

- Hvad er det for krav, Mogens? Det vil vi holde øje med, siger han.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ifølge Erling Bonnesen er resultatet af dagens melding fra fødevareministeren et skridt frem og et tilbage.

- Vi er alle enige i, at vi skal passe godt på miljøet, men jeg troede vi havde fået stoppet heksejagten. Samtidig er det kritisabelt, at fødevareministeren fastholder krav om indberetninger af høstdato, blot for indberetningernes skyld, hvis man har MFO-græsudlæg, og ikke har kunnet høste inden 20. august, for eksempel fordi kornet ikke er modent.

- Lidt virkelighedsfornemmelse her havde været ønskeligt, men fødevareministeren får en chance mere.

Jeg har nemlig stillet følgende skriftlige spørgsmål til fødevareministeren:

"Ministeren bedes redegøre for, hvorfor landmænd, der har MFO-græsudlæg i kornafgrøde, skal indberette

blot for indberetningens skyld for at få udskudt fristen for høst af kornafgrøden fra den 20. august til den 3. september, hvis de ikke har høstet kornet d. 20. august, for eksempel fordi kornet endnu ikke er modent. Ministeren bedes i den forbindelse også redegøre for, hvordan det hænger sammen med EU-reglerne, der blot stiller krav om, at MFO-græsudlæggene er på arealet i 8 uger efter høst, uden at de sprøjtes. Ministeren bedes endelig redegøre for, om ministeren vil afskaffe dette unødvendige bureaukrati."