Skjern Bank oplever i første halvår af deres regnskab lavere nedskrivninger trods fortsat udfordret landbrugserhverv.

Første halvår har været meget tilfredsstillende med fremgang på væsentlige områder hos Skjern Bank, skriver banken i sin beretning til halvårsregnskabet.

Basisresultatet udviser fremgang til 76,1 millioner kroner mod 72,4 millioner kroner i 2018, hvilket er tilfredsstillende, når øgede omkostninger til flere strategiske tiltag tages i betragtning, skriver banken. Skjern Bank viser et resultat for 2. kvartal på 28,60 millioner kroner i resultat efter skat mod 34,45 millioner kroner i 1. kvartal 2019.

- Nedskrivninger på 7,2 millioner kroner, svarer til en nedskrivningsprocent i halvåret på 0,1 procent. Behovet for nedskrivninger er reduceret til trods for et fortsat udfordret landbrugserhverv, hvor de primære produktionstyper: Svin, mælk og mink i en længere periode har oplevet mindre tilfredsstillende bytteforhold, skriver banken.

- Der har dog været en god fremgang indenfor det seneste års tid, idet mælkepriserne har ligget på et niveau, hvor rentabiliteten i effektive bedrifter er tilfredsstillende, og de økonomiske vilkår for svineproduktion er styrket meget betydeligt, primært som følge af væsentligt reduceret produktion i Kina. Minkbranchen er derimod fortsat præget af meget lave og ikke rentable salgspriser og lav efterspørgsel.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Udviklingen i bankens udlånsportefølje er fortsat solid. Der konstateres en god låneefterspørgsel fra bankens eksisterende kunder og samtidig er tilgangen af nye kunder ganske betydelig, hvilket samlet øger udlånet med 176 millioner kroner eller 4,2 procent i forhold til udlånet pr. 30. juni 2018.

I 1. halvår 2019 er der isoleret set realiseret en udlånstilbagegang på 28,9 millioner kroner, som følge af planlagte større låneindfrielser hos enkelte kunder. Der forventes uændret en tilfredsstillende udlånsfremgang på op til fem procent for helåret 2019.

Bankens udlån- og garantidebitorer fordelt på landbrugssegment udgør:

Planteavl 1,3 procent, kvægbrug 6,2 procent, svinebrug 1,8 procent og minkbranchen 1,4 procent i banken.