De nuværende reformforslag fra EU-Kommissionen om den fælles landbrugspolitik vil sandsynligvis ikke forbedre miljøbeskyttelsen, siger forskere.

Mens EU har forpligtet sig til øget bæredygtighed, afspejles dette ikke i reformforslaget om den fælles landbrugspolitik. Det skriver Science Daily i en artikel.

Den Europæiske Union har i forskellige internationale aftaler forpligtet sig til at skifte mod bæredygtigt landbrug, beskyttelse af biodiversitet og bekæmpelse af klimaforandringer.

Et skridt tilbage

Med cirka 40 procent af det samlede budget er EU's fælles landbrugspolitik et af de vigtigste politikområder for gennemførelse af disse internationale forpligtigelser.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Forslaget fra Europa-Kommissionen om den fælles landbrugspolitik efter 2020, der blev offentliggjort i juni 2018, demonstrerer meget lidt af denne hensigt, siger et forskerteam ledet af Dr. Guy Pe'er fra iDiv og Dr. Sebastian Lakner fra Universitetet i Göttingen.

Forskerne analyserede forslaget med fokus på tre spørgsmål: Er reformforslaget foreneligt med FNs mål for bæredygtig udvikling (SDG'er), afspejler det den offentlige debat om landbrug og ligger det op til en klar forbedring sammenlignet med den nuværende reform?

Forskernes konklusion var, at reformforslaget repræsenterer et tydeligt skridt bagud sammenlignet med den nuværende reform.

- At tage bæredygtighed og SDG'erne seriøst kræver en dyb refleksion over landbrugspolitikken, dens budgetter og udvikling af gode indikatorer til måling af succes. Ud over ord fandt vi lidt af det, siger økolog Guy Pe'er.

Ifølge forskerne har den fælles landbrugspolitik potentiale til at støtte mindst ni af de 17 SDG'er, men i øjeblikket bidrager den kun til at opnå to af dem.