I et debatindlæg sætter Carsten Søborg, næstformand for Jammerbugt Vandløbslaug, fokus på Aarhus Universitet, der påstår, at en stor del gødning udvaskes.

Professor Stiig Markager, Århus Universitet, påstår, at 40 procent af den gødning der tilføres landmandens marker udvaskes. Professoren understreger, at det specielt er et problem på lavbundsjordene, der ligger tæt ved vandløb eller hav. Professorens teoretiske beregninger holder heldigvis ikke stik overfor en prøve i virkeligheden.

Fra 5 års målinger ved udløb fra dræn, hvor der er taget en vandprøve 24 gange pr. døgn hele året rundt udført af andre på Århus universitet på min ejendom, der grænser op til Limfjorden, dokumenteres, at der kun udvaskes 6 - 7,5 procent af den tilførte gødning. Lignende målinger findes mange andre steder.

Selv en professor bør komme med korrekte oplysninger og ikke på forkert grundlag komme med urigtige beskydninger mod et helt erhverv.