Miljøminister, Lea Wermelin (S), har efter kritik ændret sit svar om sprøjtemidlet, der kan skade biers nervesystem.

I går skrev Politiken om, miljøminister Lea Wermelin (S), der lagde op til uændret praksis i brugen af sprøjtemidlet neonikotinoider, der kan skade biers nervesystem og reproduktion.

I et svar til Folketinget fra sidste uge undlader miljøministeren at svare på, om hun vil tage initiativ til at indføre et totalforbud mod neonikotinoider i Danmark, så der ikke længere kan gives dispensation til eksempelvis bejdsning af roefrø.

Ifølge Politiken er der lagt op til uændret praksis, da ministeren i stedet skriver; "Miljøstyrelsen fører en stram dispensationspraksis".

I svaret uddybede hun desuden, at stoffet "ikke udgør en uacceptabel risiko for miljø eller sundhed med de fastsatte risikobegrænsende foranstaltninger".

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ifølge TV2 har svaret fået flere af regeringens støttepartier til tasterne, hvor de har kritiseret ministeren for at videreføre VLAK-regeringens politik på området. Det samme har Danmarks Naturfredningsforening, der også gerne ser et totalforbud mod sprøjtemidlet.

Derfor har ministeren valgt at præcisere sit svar. Hun understreger nu, at hun fortsat mener, at der skal ske ændringer med den nuværende dispensationspraksis.

- Vi skal beskytte vores bier og vores miljø, og vi går ind for et forbud mod neonikotionider og en stram dispensationspraksis. Hele området, og hvad vi kan gøre for bedre at beskytte bierne, både herhjemme og i EU, kigger jeg på som noget af det første efter sommeren, skriver Lea Wermelin til TV2.