Martin Merrild sagde til den nye fødevareminister, Mogens Jensen, at han er fantastisk privilegeret, fordi han får lov til at være minister for et erhverv, der kan og vil så meget.

I sin åbningstale på Landsskuet hilste L&F-formand Martin Merrild den nye fødevareminister, Mogens Jensen, velkommen og sagde, at ministeren er fantastisk privilegeret, fordi han får lov til at være minister for landbruget.

- Det er en vigtig opgave, du skal løse sammen med et erhverv, der kan og vil så meget, sagde Martin Merrild og tilføjede, at det er godt at se ministeren på Landsskuet.

Hele tiden på vej

Martin Merrild brugte sin tale til at beskrive, hvordan landbrugserhvervet hele tiden er på vej mod noget større, men samtidig holder fast i stærke værdier og traditioner.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- For to år siden så vi den første helt ny konstruerede robottraktor, der selv kunne køre i marken. Det blev helt sikkert af mange oplevet som ren science fiction. Men allerede nu kører den slags robotter rundt og sår og radrenser hos danske landmænd, fortalte Martin Merrild.

Og det er ifølge Martin Merrild ikke nyt, at landbruget er helt fremme med den nyeste udvikling.

- Sådan har det altid været. Foretagsomhed har været en af landbrugets vigtigste kvaliteter gennem alle tider, sagde han og fremhævede landmænds kreativitet og evne til udvikling.

- Men landbrugets udvikling er altid sket i et tæt samspil med resten af samfundet. Da samfundet efter 1864 proklamerede: Hvad der udad er tabt, skal indad vindes, så brød vi heden, drænede markerne, og rettede vandløbene ud. Da kornpriserne faldt i slutningen af 1800-tallet, byggede vi andelsmejerier og slagterier - og producerede smør, bacon og æg. Da samfundet efter medlemskabet af EF i 1972 ønskede øget landbrugsproduktion, så leverede vi. Og da der i slutningen af 1980'erne blev fokus på landbrugets miljøbelastning, så leverede vi igen fremskridt, så vi nu i mange år har været foran landmænd i alle vore nabolande, når det handler om lav miljøbelastning.

- Det kan godt være, at vi har protesteret lidt undervejs, fordi vi syntes at det gik for stærkt. Men vi har leveret. Og historien giver os utallige eksempler på en fantastisk forandringsvilje blandt danske landmænd,s agde Martin Merrild.

Høje klimaambitioner

Martin Merrild sagde direkte henvendt til den nye minister, at erhvervet har hæftet sig ved den nye regerings meget høje ambitioner på klimaområdet.

- Vi har selv meldt ambitiøst ind på klimaudfordringen, og det står vi ved. Men vi må så også insistere på, at det eneste der giver mening, er udviklingsvejen, som sikrer, at vi fortsat er i stand til at producere mere mad med mindre påvirkning af omgivelserne, sagde Martin Merrild.

Han understregede, at dansk landbrug er er helt med på, at vi skal være verdens bedste til at producere klimavenlig mad.

- Men hvis de hårde danske reduktionsmål betyder, at man tvinger os til at reducere produktionen, så ved vi, at den produktion helt sikkert vil ske i andre lande, der ikke er så langt, som vi er. Så bliver det hele meningsløst, og det kan jeg love alle, at vi vil følge nøje, sagde han til ministeren.

Og så tilføjede han, at vi skal huske, at klimaudfordringen er global.

- Men det er også en global udfordring at skaffe mad nok, og internationale organisationer som FAO og Verdensbanken bekræfter, at der inden 2050 skal produceres dobbelt så meget mad som nu, sagde Martin Merrild og understregede, at det derfor er bydende nødvendigt at finde veje til at producerer mere med mindre.

Ny viden

På den baggrund glæder det Martin Merrild, at den nye regering har som mål, der er fyldt med ambitiøse oplæg, hvor der skal søges ny viden inden man handler. Og han glæder sig over, at det er sagt gang på gang, at det skal ske i samarbejde med erhvervslivet.

- Vi er som altid klar - og det glæder mig, at vores nye minister også er lige så klar som en galophest, der står uroligt i startboksen.

Nu skal der tages fat, nu er det hverdag, sagde Merrild.

Generationsskifte

L&F-formanden var til gengæld skuffet over, at regeringen vil forhøje beskatningen, når virksomheder generationsskifter i familien.

- Det betyder desværre, at mange unge landmænd skal stifte yderligere gæld for at betale generations-skatten. Det giver hverken velstand eller velfærd, fastslog Martin Merrild.

- Der er vist behov for endnu engang at minde om - at den velstand vi oplever i Danmark - den skabes af mennesker, der arbejder hårdt, tager personlig risiko og altid er forandringsparate, sagde Merrild.

Opbakning

Martin Merrild glæder sig over, at dyrskuer er med til at bekræfte, at landbruget har en enestående opbakning i befolkningen.

- Det kan jeg sige, fordi det optager mig meget at sammenligne vores position i Danmark med situationen i andre lande. Naturligvis registrerer jeg, at nogen er skeptiske over for den måde, vi forvalter vores land og producerer vores mad på. Ja, nogle er måske kritiske. Endda meget kritiske. Men jeg er sikker på, at vi skal se det som noget positivt, og at det er et udtryk for, at alle danskere er engagerede i landbrugets forhold.

- Vi har heldigvis et meget stort engagement i erhvervet til at være åbne og dialogsøgende. Det ser vi her på dyrskuet, ved Åbent landbrug, og når landmænd gæstfrit tager imod næsten 30.000 skolebørn ude på gårdene.

- Vi har så meget at fortælle, så meget at vise frem. Og det gør ondt, når jeg tænker på, at der er børn og unge i storbyen, som bliver opdraget med at dyrkede marker er grimme - fordi afgrøderne skal bruges til dyrefoder. Og at de helt mister evnen til at opleve den skønhed i landskabet, som vi gør, og som generationer før os har sat stor pris på, sagde Martin Merrild.