Den politiske aftale i rød blok slår klart fast, at bo- og gaveafgiften skal føres tilbage til 15 procent.

Med indgåelsen af en politisk aftale i rød blok forud for dannelsen af en socialdemoktratisk mindretalsregering står det nu klart, at bo- og gaveafgiften vil blive tredoblet, og at topskatten ikke sænkes.

Den borgerlige regering sænkede bo- og gaveafgiften til fem procent, og nu har den nye regering forpligtet sig til at rulle sænkningen tilbage. Det fremgår direkte af aftalepapiret mellem partierne i rød blok.

Afgiftsstigningen er et af meget få konkrete tiltag, der er skrevet ind i aftalen, og som skal bidrage til at skaffe milliarderne til at finansiere den nye regerings mange udgiftskrævende forslag.

I aftalen skriver partierne:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

"En ny regering vil basere sin økonomiske politik på følgende forudsætninger: a) At der er balance på de offentlige finanser i 2025 og 2030, b) at Danmark overholder de internationale økonomiske forpligtelser og den deraf følgende danske lovgivning, c) at nye udgiftsdrivende forslag skal finansieres på de årlige finanslove eller som en del af de aftaler, der indgås, d) at initiativer, der måtte reducere beskæftigelsen, modsvares af andre - men ikke nødvendigvis samtidige - tiltag, der som minimum øger beskæftigelsen tilsvarende, e) at de økonomiske skel i samfundet ikke forøges, at skatten i toppen ikke sænkes, samt at det sociale sikkerhedsnet ikke forringes.

En ny regering ønsker at dække det demografiske træk på velfærden, så pengene følger med i takt med, at der bliver flere børn og ældre. Herudover vil en ny regering sikre et velfærdsløft, der reelt løfter velfærdsniveauet i forhold til i dag. Det kræver finansiering. En ny regering vil derfor have som mål, at der tilvejebringes ny finansiering på op imod 10 mia. kr. i 2025 for at kunne nå målene om, at investere i børns opvækst, uddannelse og opkvalificering, bekæmpe fattigdom og reducere ulighed, samt sikre gode rammevilkår for dansk erhvervsliv.

For at levere et velfærdsløft kræver det også at beskæftigelsen øges, så både de offentlige institutioner og de private virksomheder kan rekruttere de medarbejdere, de har brug for. Derfor vil en ny regering have som mål at øge beskæftigelsen ud over det, der allerede forventes.

Endvidere vil en ny regering gennemføre omprioriteringer indenfor det offentlige forbrug og målrettede skattestigninger, for eksempel at tilbagerulle lempelsen af bo- og gaveafgiften for virksomhedsarvinger."