Flemming Fuglede mener, at landbruget skal have anerkendelse for klimaindsatsen.

Den kommende regering vil reducere CO2-udledningen med 70 % frem til 2030. Enhedslistens Pernille Skipper siger i dén anledning, at det kræver "et helt andet landbrug i Danmark".

En sådan udtalelse afslører ikke bare en manglende respekt for men også uvidenhed om dansk landbrugs indsats på klimaområdet:

Siden 1990 har vi landmænd takket være innovation og omstillingsparathed reduceret CO2-udledningen med 17 % - og har endda i samme periode øget produktionen, milliardeksporten og samfundsindtjeningen ganske betydeligt. Vi har faktisk reduceret udledningen med 40 %, hvis vi regner det ud per produceret enhed. Læg dertil, at en velgødet hvedemark kan lagre 16 tons CO2 per hektar - så man kunne jo begynde med at godskrive os for den CO2-binding i jorden, vi ligeledes bidrager med. Desuden fortrænger halm-produktionen de fossile brændstoffer fra varmeværkerne - noget, der på helt urimelig vis ikke p.t. indgår i landbrugets CO2-balance.

Vi er helt med på, at der bør forskes yderligere i teknologier, der kan gøre ikke bare Danmark som sådan men også landbrugsdriften endnu mere moderne og klimavenlig.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Allerede i dag er vi danske landmænd imidlertid - ude i den store verden - berømte for at høre til de mest miljø- og klimarigtige på denne klode (og i øvrigt også for et meget lavt forbrug af bl.a. pesticider og antibiotika). Dén anerkendelse fortjener vi også herhjemme.