Vækst og økonomi i virksomhederne er forudsætningen for den grønne omstilling. Det var et af budskaberne, da Patriotisk Selskab afholdt generalforsamling.

Til Patriotisk Selskabs generalforsamling den 20. juni aflagde formand for Patriotisk Selskab Peter Cederfeld de Simonsen traditionen tro en beretning på vegne af Patriotisk Selskabs bestyrelse om det forgangne år. En beretning, hvor det nyligt gennemførte folketingsvalg, ikke overraskende, spillede en væsentlig rolle.

- Da jeg for nogle uger siden så en af de sidste partilederrunder op til folketingsvalget, lød det omtrent sådan her fra en af partilederne, da debatten handlede om klima og landbrug: "Vi skal acceptere, at forudsætningen for at løse de her problemer - det er ikke afvikling, men udvikling, og jeg bliver bekymret, når jeg hører venstrefløjens løsninger. Danmark har et af verdens mest klimaeffektive landbrug." En bekymring jeg kun kan være enig i. Og netop derfor ligger der foran os et ansvar og en pligt til at være med til at finde de rette løsninger på problemerne, siger Peter Cederfeld de Simonsen.

Når politikerne går i gang med at indføre tiltag, der skal bidrage til at løse verdens klimaproblemer, er det ifølge Peter Cederfeld de Simonsen vigtigt, at der skal huskes på, at flere krav og mere detailstyring ikke er befordrende for vækst og beskæftigelse.

- Vækst og økonomi er forudsætningen for de mange klima-tiltag. I stedet for afgifter og reguleringer skal virksomhederne have et incitament til at gøre en indsats. På den måde skabes der rum for en langsigtet bæredygtig udvikling af danske virksomheder ? med flere jobs og flere skattekroner til følge. Og de skattekroner kan blandt andet bruges på den grønne omstilling, siger han.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Anskaf bo- og gaveafgiften

En af de misforståede afgifter, som landbruget er underlagt, er bo- og gaveafgiften.

- Bo- og gaveafgiften udhuler værdierne ved generationsskifte. I landbruget er bo- og gaveafgiften ikke et spørgsmål om, hvor mange penge arvingerne kan se frem til. Det er ofte et spørgsmål om, hvorvidt det er muligt at beholde landbruget i familien i fremtiden. En landbrugsvirksomhed kræver investeringer i store aktiver, men drives ofte med svingende og relativt lave afkast. Derfor skal der betales bo- og gaveafgift af store beløb, men ofte er der ikke tilsvarende store opsparede overskud, som kan betale for afgiften, siger Peter Cederfeld de Simonsen.

Patriotisk Selskab har i 2019 haft travlt med rådgivning og gennemførelse af flere generationsskifter til den nedsatte afgift på 6 procent, og holdningen er klar: bo- og gaveafgiften bør afskaffes - ikke sættes op.

- Vi må på det kraftigste fraråde, at bo- og gaveafgiften rulles tilbage til de 15 procent på erhvervsaktiverne og 30 procent på kapitalaktiverne, sådan som nogle partier har argumenteret for, herunder Socialdemokratiet. Hvis ikke de mange generationsskifter sættes i gang, kan vi om få år stå med et betydeligt samfundsproblem - eftersom hver tredje virksomhedsejer i dansk landbrug er over 65 år, afslutter Peter Cederfeld de Simonsen.