De næste 30 år vil forskellene på økologisk landbrug og konventionelt landbrug blive meget mindre, vurderer Martin Merrild.

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, fremlagde under en folkemødedebat hos Bornholms Landbrug & Fødevarer sin vision for, hvordan samspillet mellem landbruget og naturen vil se ud i 2050.

Han forventer, at det danske landskab vil blive præget af flere naturarealer spredt imellem de dyrkede arealer. Samtidig forudser han, at det økologiske areal vil være større end nu, og at der vil komme ændringer i både den økologiske og den konventionelle måde at dyrke landbrug på.

Martin Merrild forventer, at ændringerne vil indsnævre forskellene mellem de to dyrkningsmetoder markant.

Visionerne var Merrilds konklusion efter en debat blandt andet natur og biodiversitet med vicepræsident Sebastian Jonshøj, Danmarks Naturfredningsforening, viceborgmester Anne Thomas (Al), Bornholm og kommunikationschef Jakob Tilma, Dansk Planteværn.