I et læserbrev beder Peter Bohsen Jensen bestyrelsesmedlem i BL politikerne om at lytte til fakta og tage fat for at hjælpe klimaregnskabet.

Vi har lige haft to klimavalg. Det store folkemøde på Bornholm er udråbt til et klimafolkemøde. Alle steder taler man om klimaet, men de konkrete løsningsforslag blæser i vinden.

Bæredygtigt Landbrug har med sin strategi for dansk planteavl nogle konkrete bud, der kan hjælpe klimaregnskabet på rette vej. Regn dog landbrugets positive bud med:

? Landbrugets afgrøder er langt den største optager af CO2. Den samlede optagelse på Danmarks 2,5 millioner hektar dyrket jord er ikke under 30 millioner tons årligt.

? En god, velgødet hvedemark optager 16-17 tons CO2. Roer og græs optager mere, andet lidt mindre.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

? Hvis landbruget fik lov at bruge de nødvendige næringsstoffer, kunne vi binde 4,5 millioner ton CO2 årligt i landbrugsjorden.

Lad ikke frygt og handlingslammelse få overtaget.

Kære politikere på Christiansborg og på Bornholm - lyt nu til fakta og tag konstruktivt fat med tiltag, der kan hjælpe klimaregnskabet. Landbruget er en del af løsningen.