Grindsted Landbrugsskole tilbyder 'Ny Mesterlære' til EU-borgere mellem 18-24 år, som er i Danmark for at arbejde på et dansk landbrug. Uddannelsen foregår på engelsk og tager to år.

På Grindsted Landbrugsskole udbydes en to-årig landbrugsuddannelse til EU-borgere mellem 18-24 år, som i dag arbejder på et landbrug i Danmark. Uddannelsen kaldes 'Ny Mesterlære', skriver Grindsted Landbrugsskole i en pressemeddelelse. Ifølge skolens forstander Lene Søholt Jacobsen vil det gavne både den enkelte elev, landmanden og samfundet.

- Der er en lang række fordele ved, at vi får de nuværende udenlandske landbrugsmedhjælpere ind på en uddannelse. Landmanden får formaliseret et ansættelsesforhold, som motiverer den ansatte til at yde sit optimale, og han får en veluddannet medarbejder. Landmanden giver sin medarbejder et større netværk og en bedre forståelse for det danske samfund, og så har man indflydelse på elevens teoretiske uddannelse. Så jeg vil opfordre alle landmænd med udenlandske medarbejdere til at overveje denne mulighed, påpeger Lene Søholt Jacobsen.

Derudover er der andre fordele, som for eksempel løntilskud til eleven under skoleophold og mulighed for sparring fra landbrugsskolen.

Lærer ude i virkeligheden

Grindsted Landbrugsskole har gennem mange år haft udenlandske studerende på skolebænken, og deres erfaring har vist, at der er et stort behov for at tilbyde en anden uddannelsesform til de udenlandske studerende end den traditionelle danske.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- De udenlandske studerende har ind i mellem svært ved at koble skoleundervisningen med det praktiske arbejde, da måden at drive landbrug på i for eksempel Østeuropa er meget anderledes end den måde, vi producerer i Danmark. Derfor er mesterlære en optimal uddannelsesform for rigtig mange af de landbrugsinteresserede udlændinge, da den normale skoleundervisning her lægges ud til "mester", fortæller Gitte Mikkelsen, lærer på Grindsted Landbrugsskole, i pressemeddelelsen.

Mentorordning sikrer kvaliteten

Ny Mesterlære konceptet er brugt i mange forskellige erhvervsuddannelser, og adskiller sig ved, at den indledende del af uddannelsen gennemføres som grundlæggende praktisk oplæring i virksomheden. Det betyder med andre ord, at en del af den normale skoleundervisning lægges ud til "mester" - i dette tilfælde den landmand eleven har en uddannelsesaftale hos.

- For at sikre at undervisningen holder niveau, så er det stadig skolen, der har det uddannelsesmæssige ansvar, og det betyder, at elev og landmand har kontakt til en mentor fra landbrugsskolen. Det gør vi for at sikre, at eleven får de nødvendige kompetencer, der kræves, for at eleven kan fortsætte på et normalt 1. hovedforløb, forklarer Gitte Mikkelsen.

Næste holdstart for elever på 'Ny Mesterlære' er efterår 2020, så det er allerede nu der skal indgås en uddannelsesaftale, og det gøres ved at kontakte Grindsted Landbrugsskole.