Efter nogle år med solide overskud har Landbrug & Fødevarer præsteret et underskud på 1 millioner kroner efter skat i 2018.

Koncernen Landbrug & Fødevarer opnåede i 2018 et ordinært resultat før skat på 8 millioner kroner, viser årsrapporten for 2018.

Efter skat blev resultatet 6 millioner kroner, og efter minoriteters andel af resultatet, ender Landbrug & Fødevarer med et minus på 1 million kroner i 2018-regnskabet. Året før blev tilsvarende resultat et overskud på 50 millioner kroner.

Omsætningen er til gengæld tordnet i vejret fra 1,466 milliarder i 2017 til 2,107 milliarder i 2018. Forklaringen er blandt andet etableringen og Landbrug & Fødevarers ejerandel af DanBred P/S. I 2017 bidrog DanBred med en omsætning på 68 millioner kroner, mens tallet i 2018 steg til 927 millioner kroner.

I modsat retning trækker Seges, som bidrog med en omsætning på 623 millioner kroner - et fald på 266 millioner kroner fra 889 millioner kroner

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Egenkapitalen er opgjort til 571 millioner kroner.

Flere medarbejdere

Medarbejederstaben voksede fra 2017 til 2018 med 71 fuldtidsansatte til 1.103 i hele koncernen, heraf 910 medarbejdere i moderforeningen.

Lønninger med videre er steget fra 607 millioner kroner til 670 millioner kroner.

Landbrug & Fødevarers ledelse indkasserede i 2018 17 millioner kroner mod 16 millioner kroner året før. Direktionens fem medlemmer får tilsammen 12 millioner kroner, mens formandskabet seks repræsentanter modtager 5 millioner kroner.

Dyrere avis

Regnskabet er i øvrigt præget af en betydeligstigning i tilgodehavender. Tilgodehavende projektstøtte er steget med 14 millioner kroner til i alt 112 millioner kroner, mens posten "Andre tilgodehavender" er steget fra 87 til 199 millioner kroner. Dermed udgør tilgodehavender i alt 311 millioner kroner.

Ifølge årsrapporten er der 29.750 medlemmer af Landbrug & Fødevarer og 32.000 modtagere af medlemsbladet Landbrugsavisen, som Landbrug & Fødevarer de seneste år har støttet med 410 kroner pr medlem. Men det er allerede besluttet at hæve beløbet til 470 kroner pr. medlem - en stigning på 14,6 procent.