Ph.d.-studie skal sikre planter mod sultne rå- og krondyr. Hedeselskabet støtter studiet, der vil udvikle naturlige robuste løsninger, der på sigt kan erstatte vildthegn.

Der bliver både flere rådyr og krondyr i den danske natur. Fælles for dem er, at de gerne sætter tænderne i unge træer, når det er småt med føde. Det er en trussel mod træerne, der derfor mange steder er beskyttet med hegn.

Ph.d.-studerende Cathrine Steffy Pater, der dagligt studerer på Skovskolen, kan se frem til et kontant tilskud på 35.000 kroner fra Hedeselskabet. Et tilskud der skal benyttes til at fremme hendes projekt omkring sikring af træarterne mod det sultne hjortevildt via gennemførelse af en forsøgsrække i flere danske skove og formidling af den opnåede viden, skriver Hedeselskabet i en pressemeddelelse.

- Hegn kan være effektive, men det er en dyr løsning, og de kan være besværlige at have med at gøre, siger Cathrine Steffy Pater, ph.d.-stipendiat ved Skovskolen på Københavns Universitet.

Den grundlæggende tanke i projektet er, at visse træer og buske kan beskytte træerne mod hjortene.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Studier peger i retning af, at hvis der er træ- eller buskarter, hjortevildtet ikke kan lide, så holder de sig væk, forklarer Cathrine Steffy Pater.

Birkebæk Plantage

Forud for og under projektet er der plantet og sået en række forskellige buske i flere plantager. En af dem er Birkebæk Plantage, hvor især aronia og røn, sået i 2014, er slået an. Fordelen ved at bruge buske er, at de ikke når en højde, der gør dem til konkurrenter til de træer, de er plantet for at beskytte. Helt overordnet er målet med projektet at udvikle metoder til sikker og billig etablering af en række forskellige træarter. Det skal være med til at sikre en stor variation af træarter i fremtidens danske skove.

En af dem, der følger projektet med interesse, er skovrider hos DDH Forest Allan Bechsgaard. DDH Forest er en del af Hedeselskabet, og skovrideren ser spændende muligheder med forsøgene.

- De problemstillinger, Cathrine arbejder med, er udfordringer, som vi også står overfor. Forsøgene er absolut meget relevante og meget praksisnære, og de vil være ret nemme og relevante at omsætte til praksis bagefter, siger Allan Bechsgaard.

Det forudgående projekt med sået røn og aronia fra 2014 blev anlagt i et samarbejde mellem Hedeselskabet og Palle Madsen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Projektet var støttet af Dansk Plantageforsikring.