L&F Østjylland stod bag velbesøgt vælgermøde i Randers.

Det blev ikke alene landmændene, der lyttede og reflekterede over Folketingskandidaternes udsagn og løfter, politikerne måtte også lytte på landmændenes råd og visioner. Landbrug og Fødevarer Østjyllands vælgermøde i DLFs produktionshal ved Randers blev en rigtig god oplevelse for alle parter.

Der var linet op til et godt gammeldags vælgermøde og det blev det. Euro-paller udgjorde et langt bord til de i alt ni kandidater og rundt omkring udgjorde andre paller funktionelle caféborde, hvor landmændene stod omkring i klynger.

Det overordnede emne var klimaet og landbrugets fremtid, så efter en rundvisning på virksomheden åbnede viceformand i L&F, Thor Gunnar Kofoed mødet med en gennemgang af al den forskning landbruget i dag er involveret i, både når det gælder nedsættelse af CO2 udslip fra husdyr og maskiner og bedre eller ny udnyttelse af planter f.eks. græsser til blandt andet human brug.

Politikerne erkendte, at de ikke vidste, at der foregår så meget målrettet forskning i landbruget og var glade for at høre om det.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Efter obligatoriske 3 minutter til hver af de i alt 10 partier, Kristendemokraterne, Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Venstre, Konservative, Nye Borgerlige, DF, LA og De Radikale, startede en livlig debat.

Der blev kastet spørgsmål ud om nedbringelse af CO2 ved udtagning af lavbundsjorde, om erstatninger, om drikkevandskvalitet og sprøjtning, arveafgifter på produktionsapparatet, anvendelse eller ikke anvendelse af GMO i landbruget og lokale friskoler. Formanden for landboforeningen Kronjylland var ordstyrer på debatten og fik under vejs givet fint plads til god tovejs kommunikation.

Landmændene ville gerne forklare politikerne om deres syn på sagerne og kom med uddybninger omkring klimaeffektive dyrkningsmetoder, om betydningen af at være konkurrencedygtig og at fastholde et dansk landbrug selv om, vi skal nedsætte det danske CO2 udslip.

Selv om mødet nok ikke har rykket mange stemmer var stemningen rigtig åben og god, hvilket blev understreget af, at politikere og landmænd endte med blandede sig ved cafébordene og diskuterede videre over nogle sandwichs efter den formelle debat var afsluttet.

-Rigtig godt arrangement. Lød det fra flere bagefter, skriver arrangørerne.