L&F ønsker at kontrolbesøg skal ske i dialog mellem landmand og kontrollør.

I anledning af den kontrolfolder Det gode kontrolbesøg, som Landbrugsstyrelsen udgav i begyndelsen af april måned, spørger Peter Bohsen i Maskinbladet 14 maj til Landbrug & Fødevarers rolle.

Landbrug & Fødevarers rolle er at være helt inde i mødelokalet, når myndighederne drøfter noget, der påvirker vores medlemmer. Således også her. Vi har været i tæt dialog med Landbrugsstyrelsen for at sikre, at:

- Landmændene får præcis og klar information fra myndighederne om, hvordan de bliver mødt, når der er kontrol.

- Landmændene bliver varslet om kontrolbesøg når der er mulighed for det,

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Landmændene får mulighed for at tilkalde en bisidder, hvis de ønsker det.

- Kontrolbesøget sker på baggrund af "den gode dialog", som det siges i folderen.

Samtale og dialog

Ikke mindst det sidste er helt afgørende. Et kontrolbesøg skal tage udgangspunkt i en samtale og dialog mellem landmand og kontrollør. Det er i samtalen, at man kan finde løsninger, der kommer landmanden i møde.

Det er også den tilgang, der ligger bag Miljø- og Fødevareministeriets kontrolstrategi, hvor målrettet kontrol og vejledning baseret på dialog, ansvar og tillid skal være kendetegnende, og som Landbrug & Fødevarer i sin tid pressede på for.

Selvfølgelig står alt ii folderen ikke, som vi ville have skrevet det. Langt fra. Som det fremgår af pressemeddelelsen fra Landbrugsstyrelsen, så er vi ikke enige med dem i alle formuleringer. Det dækker ikke mindst over adgang til privat beboelse, hvor vi er grundlæggende uenige. Men det er Landbrugsstyrelsens folder og de har insisteret på at det skulle medtages.

Finde løsninger

Det uagtet så har vi bidraget, fordi vi oplever at den dialogbaserede tilgang virker, langt hen ad vejen. Der er ingen landmand, der kan lide at få kontrol, men langt, langt, hovedparten af de tilbagemeldinger, vi får fra vores medlemmer, er, at det gik fint. De blev mødt af en kontrollør, der var til at tale med, og som var indstillet på at finde løsninger.

Men arbejdet er ikke slut. Der er kontroller, der kører af sporet og hvor vi skal hjælpe vores medlem. Der er mulighed for flere varslede kontroller. Der er brug for enklere regler, der er til at forstå. Der skal vogtes over, om myndighedernes afgørelser er saglige og proportionelle. Det arbejde fortsætter.