Rumænien er fanget mellem moderne produktion og traditionelt landbrug

Der er sket store forandringer i det rumænske landbrugsland de sidste 15 år.

Siden Rumænien kom med i EU i 2007, er der sket en voldsom vækst i landbruget. For 15 år siden var der stadig uopdyrket landbrugsjord i landet. Nu er der ingen.

Ved optagelsen i EU havde Rumænien fire millioner landbrug, nu udbetales enkeltbetaling til 800.000 landbrug. Til den historie hører dog, at man kun kan søge tilskud til landbrug med mere end én hektar. Statistikken siger, at der er cirka to millioner landbrug under tre hektar i Rumænien.

Strukturudvikling i landbruget er gået stærkt. Nu har Rumænien Europas største landbrug og er EUs største eksportør af solsikkeolie. Den sydvestlige del af Rumænien indeholder de største bedrifter og her er mange udenlandske investorer etableret.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Udenlandsk kapital til skøder

Rumænerne fik jorden tilbage efter Sovjetunionens fald, men skøderne blev aldrig udfærdiget, trods store lån i verdensbanken til netop dette formål.

Den rumænske regering har derfor taget imod udenlandske investorers hjælp til netop at få skøderne på plads, i forbindelse med etablering i landet. På den måde blev papirarbejdet og skøderne lavet, men i samme arbejdsgang overdrog mange små jordejere deres parceller til disse investorer.

Dr. Ionel Mugurel Jitea er professor på landbrugsuniversitet i Cluj fortæller, at mellem 30 og 50 procent af det rumænske landbrugsareal nu er ejet af udenlandske investorer. Han frygter at strukturudviklingen vil ødelægge de traditionelle brug i Rumænien.

- Den rumænske regering er ved at lave samme fejl, som man begik i Tyskland og Frankrig, og kun at tænke landbrug som produktionsbedrifter. Det er meget mere end det. Den rumænske landbokultur er rig på både traditioner og identitet. Det er et problem, hvis vi mister identiteten i landområderne. Vi skal beholde befolkningen på landet, ved at værne om de traditionsrige landbrugsbedrifter, siger Ionel Mugurel Jitea. Han er inviteret som indleder på AG Press' studietur til Rumænien, hvor 15 journalister fra hele EU er på tre dages rundrejse i Rumænien.

EU tilskud føres ud af landet

De sidste syv år har det kun været lovligt at købe jord, hvis man har et Rumænsk CVR nummer, men det er nemt at omgå. Med den nye CAP reform ser Ionel Mugurel Jitea en mulighed for de rumænske politikere, at ændre på den udvikling landbruget i Rumænien er inde i.

- Nu har vores politikere muligheden for at ændre landbrugspolitikken i landet. Men det lader til at de vil fjerne tilskudsloftet, så bedrifterne kan blive endnu større. Det er et problem, for de udenlandske ejere fører reelt EU's tilskudskroner ud af Rumænien, siger Ionel Mugurel Jitea.

Den rumænske professor har selv et lille landbrug og arbejder med EU-projektet HNV Link, der skal udvikle højværdi-landbrug i de områder, som har høj HNV score i Rumænien. Her skal der tages hensyn til både natur og traditioner. Den store udfordring er, at få viden og forskning ud at arbejde i landdistrikterne. Rumænien mangler blandt andet uvildige rådgivere.

Landdistrikterne har stor betydning for den rumænske økonomi. Det optager knap 70 procent af landets areal. Cirka 50 procent af befolkningen bor på landet, og 55 procent af befolkningen har arbejde udenfor byerne. 23 procent af arbejdsstyrken arbejder i primærlandbruget.