DFs Lise Bech vil have fjernet pjece fra Landbrugsstyrelsen.

Det er kommet mig for øre, at Landbrugsstyrelsen har udgivet en pjece om: ?Det gode kontrolbesøg?. Jo tak, men hvis indholdet er fakta, så benægter jeg fakta - og forholder mig i stedet til Grundloven.

Af pjecen kan jeg læse, at "Kontrolløren må gerne gå alene rundt, også uden at det er aftalt med dig?? og der ud over, så står der, at "hvis det vurderes nødvendigt også privat beboelse og biler??.

Det er selvfølgelig absurd. Jeg nåede lige præcis ikke at hive fat i miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, så blev valget udskrevet, men pjecens indhold er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt.

Danske landmænd skal kontrolleres. Det er vigtigt, at dyrevelfærden er i top i de danske stalde. Tingene skal gå ordentlig til, og derfor skal samfundet sikre, at der er styr på tingene. Men embedsværket glemmer, at landbrug er meget mere end bare en virksomhed.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Et landbrug er familie, historie og dansk tradition. Det er også miljø, natur, afgræssende køer - for det er jo altså landmanden, der varetager og passer hederne og engene, holder lysåbne arealer frie for træer, osv. Derfor siger jeg en stor tak til de danske landmænd. Dansk landbrug er fundamentet i dansk økonomi og rimer derfor også på velfærd. Uden et godt dansk landbrug vil statens husholdningsbudget løbe løbsk. Det er ikke et Danmark jeg ønsker.

Selvom jeg er regnskabsuddannet, så prioriterer jeg ikke bundlinje højere end miljø, men også her er dansk landbrug en vindersag. En sikker vej til flere klimagasser og dårligere miljø er at flytte landbrugsproduktionen til Østeuropa eller endnu længere væk. I Danmark vil aftensmaden være den samme, men der vil bare stå "Made in Romania". Det er prisen, når idealisterne reformerer.

En fuldstændig sikker vej til at jage unge landmænd fra at opfylde deres ambitioner er at udgive pjecer om, at kontrollanterne gerne må undersøge privat beboelse og private biler. Grundlovens § 72 siger netop, at boligen er ukrænkelig. Retorikken i sådanne pjecer er uspiselig og helt sikkert i strid med grundlæggende principper om retssikkerhed. Det er samtidig skadeligt for klima, natur og økonomi.

Genvælg mig, og jeg forfølger også denne sag til dørs, ligesom jeg har forfulgt de urimelige ammoniakregler for husdyrbrug, indførslen af krydsoverensstemmelse på § 3-arealer - og i særdeleshed de nylige pesticidforbud.