Den nye formand for Copa og Cogecas arbejdsgruppe for økologi er Lone Andersen, økologisk landmand og viceformand i Landbrug & Fødevarer.

De danske økologer kan glæde sig over, at der nu sidder en dansk øklogisk landmand for enden af bordet, når der er møde i Copa og Cogecas arbejdsgruppe for økologi.

Lone Andersen, viceformand for Landbrug & Fødevarer, er nemlig netop blevet valgt som formand for Copa og Cogecas arbejdsgruppe for økologi, oplyser Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

Copa og Cogeca er EU's største landbrugsorganisation og måske det stærkeste talerør for landbruget i Bruxelles.

Lone Andersen glæder sig over den nye formandspost, der kommer belejligt, da de nye produktionsregler i EU for den økologiske produktion snart skal til afstemning.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er afgørende for de danske producenter, hvordan de kommende økologiregler falder ud, både på et overordnet plan, men også ned i de helt små detaljer, der kan få stor betydning for den enkelte danske landmand. Aktuelt drøftes de helt specifikke regler for økologisk fjerkræproduktion, og her er meget på spil for de danske fjerkræproducenter, hvor økologi fylder en betragtelig andel, siger den nyvalgte formand.

Det vil være Lone Andersen, der repræsenterer Copa og Cogeca når organisationen holder møder med EU-Kommissionen eller med EU parlamentarikere om kommende økologiregler og økologiforhold.

- Det er med til at styrke vores europæiske netværk, og det giver os en god mulighed for at være med til at definere dagsordenen for økologiarbejdet i Copa og Cogeca, siger hun.

Ifølge Landbrug & Fødevarer er Lone Andersen godt rustet til den nye formandspost. Hun har i flere år været formand for EU-Kommissionens rådgivende økologigruppe og har de seneste fem år været en del af økologigruppen Copa og Cogeca. Derudover har Landbrug & Fødevarers kontor i Bruxelles et stærkt netværk både i EU's institutioner og hos de andre europæiske interesseorganisationer, der arbejder med økologi.

L&F er foruden Lone Andersen repræsenteret med formandsposter i Copas arbejdsgrupper for frø (Thor Gunnar Kofoed), miljø (Niels Peter Nørring) og fødevarer (Annette Toft).