Et generationsskifte og en ny ejerkreds har blandt andet vendt Kallestrupgaard ved Aalestrup til en sund bedrift.

På Kallestrupgaard ved Aalestrup har et generationsskifte vendt op og ned på tingenes tilstand. Torben Elgaard drev førhen gården selv, men et ønske fra datteren Christina Elgaard om at komme med i et generationsskifte satte gang i tankerne i familien. Også sønnen Troels Elgaard blev spurgt, om han ville være med, og det ville han gerne.

Det særlige i konstruktionen var, at det udelukkende var Torben Elgaard, som arbejdede på bedriften. Mens begge børn har andre jobs. Det betød dog også for selskabskonstruktionen, at de har deres lønninger med ind i koncernregnskabet. Det gør konstruktionen mere sikker.

Torben Elgaard fortæller, at han ingen bekymringer havde mod et generationsskifte, hvor børnene blev medejere af selskabet omkring familiens gård. Men derfor havde han alligevel sine overvejelser, om det nu også var det rigtige at gøre på bedriften med svineproduktion og planteavl.

-Jeg havde ingen modstand omkring generationsskiftet, men jeg var da bekymret for, at de skulle overtage gæld, siger Torben, mens Troels Elgaard supplerer.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

-Mine overvejer var, om vi kunne arbejde sammen og om vi kunne finde økonomi i det. Der skulle være en gevinst ved det, og det vurderede jeg, at der var, siger Troels Elgaard, som arbejder i virksomheden Kadex, som laver automatiserede lagersystemer. Han er uddannet landmand og har også tidligere arbejdet på Kallestrupgaard.

Stort benarbejde

Da de tre familiemedlemmer var blevet enige om at gå ind i generationsskiftet, gik et større arbejde i gang omkring at lave betingelserne for konstruktionen. Her var både advokater og rådgivere inde over. Arbejdet har taget mange timer, men alle tre ejere betoner også vigtigheden af at bruge god tid på det, så arbejdsdeling, strategi og exitplan er helt på det rene.

-Skulle vi lære noget af det, så skal man bruge masser af tid på at beskrive samarbejdet også få det juridiske i klare rammer. Det er vigtigt. Vi skal være enige alle tre, før vi træffer beslutninger i virksomheden. Hvis en ikke er enig, så må man tilbage og argumentere for at overbevise alle, siger Torben Elgaard og tilføjer.

-Vi har haft en strategiplan frem til 2020. Det satte vi op, fordi vi har en Swap som udløber i 2020. Den ødelagde meget af økonomien for os. Efter 2020 har vi en langt bedre økonomi. Vi har nået strategimål nu og ikke i udgangen af 2020. Det at vi har opnået det er et samarbejde. Det kunne vi ikke have gjort alene, siger han.

Christina Elgaard fortæller, at det især har været en styrke, at de tre ejere kommer med vidt forskellige kompetencer og vinkler på tingene ? også selvom de er i familie sammen.

- Vi delte det op i privat og business. Vi er familie uden for kontoret, og vi er i business-mode, når vi er på kontoret. Det er vi gode til, og ingen af os bærer nag, siger hun og tilføjer.

-Når vi skal lave en strategi, så har vi en facilitator til den bløde del af strategiprocessen. Det har dannet grundlag for økonomiske beslutninger, vi skulle lave efterfølgende. Det bløde fundament var godt, når vi skulle tale tal og eksekvering, siger Christina Elgaard, som er medejer af Fieldsense.

Ny strategi

Flere gange i processen stødte familien på, at både rådgivere og advokat sagde, at generationsskiftet ikke kunne lade sig gøre grundet økonomi. Men det har nu vist sig ikke at holde stik.

- Vi arbejdede videre med en anden strategi. Vi havde ikke arbejdet med finansieringsdelen. Så vi kom med forskellige ting, som banken skulle imødekomme for at flytte økonomien blandt andet bidrags- og rentesats. Der var syv punkter. Det imødekom banken noget af, og så kunne det lade sig gøre, siger Christina Elgaard.

Strategien, som virksomheden arbejdede med, bestod af tre ben; omlægning af produktionen fra en integreret produktion til slagtesvin, renteswap i 2020 og slankning af balancen.

- De mål er nået alle tre. Vi har nået strategien blandt andet, fordi vi har skiftet bank her i 2019, siger Torben Elgaard, mens Troels Elgaard tilføjer.

- Renteswap betyder meget, men skiftet af bank betyder ligeså meget. Vi kommer til at spare omkring 50 procent i bankengagement, forklarer han.

Bankskiftet kommer samtidig med en omlægning af realkredit hvilket betød indfrielse af renteswap og et banklån.

For Torben Elgaard har det nye selskab også betydet, at han bliver udfordret på blandt andet synspunkter omkring investeringer i maskinparken. Det har han skullet vænne sig til. Bedriften solgte en næsten ny mejetærsker og skiftede til en brugt med større kapacitet.

-En ting som investering i maskiner blev bremset. Det er det rigtige at gøre. Det kan vi se i regnskabet. Det duer ikke, hvis du er presset på indtjening. Min tankegang skulle lægges om. Nu kommer der en økonomi på, hvis man skal foretage sig noget, siger han.

Et godt tidspunkt

Generationsskiftet har været med til at forbedre især den økonomiske situation på Kallestrupgaard, men der er også en lang række andre hændelser, som gik familiens vej. En ting er timingen af generationsskiftet i 2016, som var vist sig at være et godt tidspunkt især med tanke på tørken i 2018, samtidig betød konstruktionen af det nye selskab, at man kunne komme ud af kontrakten med Danish Crown og i stedet skiftede man til Tican, som havde en velkomstbonus på 50 øre per kilo gris, der blev leveret til slagtning.

Ligeledes fik virksomheden tilskud til generationsskifte, og udskiftning af svinebesætningen betød en højere sundhedsstatus. Slutteligt kunne gården sælge noget engjord til en nabo. Jord, som ikke var muligt at få høj nok værdi af i forhold til dyrkning.

-En virksomhed, som ikke har præsteret, bestemmer du ikke hvilken retning du tager. Så det sværeste har været økonomien, fordi du ingen krav kan stille. Hvis Troels ikke var gået med, så ville de to sidste år have været svære. At vi er en kerne omkring virksomheden og koncernregnskabet med to lønninger udefra, som skydes ind, gør forretningen stabil. For os har det været rigtigt, at der har været flere ejere med, siger Christina Elgaard.

I forhold til at slanke balancen har virksomheden kigget på alle udgifter. Det er der kommet store besparelser ud af, og alt bliver vendt og drejet.

-Vi har skåret meget ind til benet og optimeret på besparelser. Vi har lavet investering i et kornlager for at spare penge. Det sparede os 120.000 kroner om året. Vi har ingen maskingæld, og vi har kigget på renovation. Det er mange bække små, siger Troels Elgaard.

Fremtiden

Generationsskiftet er godt i gang, og det har også sat tankerne i gang om de næste skridt for virksomheden. Nu går arbejdet så småt i gang med at forme den næste strategi. Det bliver en strategi, hvor ejerne vil arbejde med økonomiske gevinster for at sikre en fortsat motivation i virksomheden.

- Vi skal have knyttet alle ejere endnu tættere til ejendommen. Det kan man gøre med økonomi. Hvis ikke man har den fællesskabsfølelse, så bliver det svært, siger Torben Elgaard.

Christina Elgaard fortæller, at det for nuværende kun er Torben Elgaard, som får løn for sit arbejde med Kallestrupgaard, og det er en her, at virksomhedens nye strategi skal sikre økonomi til alle ejere.

- En gang om året evaluerer vi året før og ser på, om der er noget, vi vil ændre. I år skal vi tale om, hvordan Troels og jeg kan tjene lidt penge for at lave arbejde for virksomheden. Der skal være godbidder på vejen. Skal vi have overskudsdeling eller geninvestere overskuddet. Det er et emne, som rør på sig, siger hun, mens Troels Elgaard tilføjer.

-VI har forskellige meninger, men vi har ugentlige møder. På den måde har jeg har føling med, hvad der sker, og hvad der er af udfordringer i stalden eller marken, siger han.