Amazone byger i UX01 på særdeles hurtigvirkende bomstyring samt opdateret elektronik, der letter brugerens betjening af sprøjten.

Tyske Amazone har i deres produktprogram både liftmonterede sprøjter, trailersprøjter og selvkørende sprøjter. Herunder er trailersprøjten i model UX med tankstørrelser fra 3.200 liter til og med 12.000 liter særdeles populær i Danmark. UX har flere år på bagen, men på Agritechnica i 2017 opdaterede Amazone-model med betegnelsen UX01. Serien spænder for nuværende over modellerne UX4201, UX5201 og UX6201 med tankvolumen på henholdsvis 4.200, 5.200 og 6.200 liter. I denne PowerGear-test ser vi nærmere på en model UX6201 monteret med 30 meter bom i ContourControl versionen, og danner os et indtryk af de mange tekniske finesser, der findes på sprøjten.

Forfiner velkendt bom

Når skærmen er inaktiv glider knapperne ud af billedet, og så snart en hånd nærmer sig displayet glider knapperne atter ind på skærmbilledet.

- Simon Broch Hansen, PowerGear-testpilot

Testmodellen UX6201 er specificeret godt med ekstraudstyr, som den krævende og kræsne bruger vil have det. Herunder skal i første omgang nævnes den ny, optimeret bomstyring ContourControl. Systemet består af nyudviklet elektronik såvel som ny hurtigvirkende hydraulikventiler.

rich-media-1
Trapezophænget der styrer bommens højde er forlænget på UX01, så bommen kan nå ned og arbejde endnu tættere på jorden.

Selve Super L2-bommen er sådan set fysisk samme flerleddet bomkonstruktion, som kendes fra UX-serien. Som noget nyt er der nu monteret elektroniske potentiometre ved hvert led, så ind- og udfoldning nu sekvensstyres i stedet for tidligere, hvor manuelle haner åbnede for olie til næste led, når forrige led var helt udfoldet. Jeg målte under testen udfoldning fra transport til arbejdsstilling til 40 sekunder, mens sammenfoldning fra arbejdsstilling til transport blot tog 45 sekunder.

rich-media-2
Nu er der monteret potentiometre ved hvert led på bommen, og ind- og udfoldning sker på omkring 40 sekunder.

Bommen er monteret med i alt seks højdesensorer, hvor de to yderste på vingen styrer vinklen i forhold til centerophænget, imens den inderste sensor på vingen styrer højden på centerophænget. I den forbindelse skal det også nævnes, at bommen nu med ContourControl også har mulighed for at tilte vingerne negativt - det vil sige under vandret. En funktion mange sprøjtefører helt sikkert vil sætte pris på, når der arbejdes i selv begrænset kuperet terræn. Jo mere af bommens bredde, der kan holdes i den rette højde over afgrøden, jo større procentdel af planteværnet må nødvendigvis afsættes korrekt.

Centerophænget er i ContourControl udgaven fikseret, og således er det udelukkende de hydrauliske cylindre, som styrer bommens bevægelse. Det giver også nu mulighed for at klappe det yderste led ind under kørslen, mens sprøjtearbejdet kan fortsætte.

rich-media-3
UX6201 testsprøjte med 30 meter Super L2-bom med ContourControl samt SwingStop.

I løbet af testdagene kørte vi på en mark, hvor den ene ende var præget af kuperet terræn vekslende mellem små bakketoppe, lavninger og konturer - et miljø der virkelig ville sætte en hvilken som helst bomstyring på prøve. Vi indkodede arbejdshøjden til cirka 28 centimeter, og selv med 12 kilometer i timen henover det vanskelige terræn var der en særdeles hurtig korrigering af bommen, og alligevel forekom korrektionerne let svævende og uden voldsomme stød i bomrammen. Jeg er virkelig imponeret over ContourControl-systemet, og jeg vil påstå, man selv skal prøve at køre med sprøjten og bomstyringen, før man helt kan få fornemmelsen af det imponerede stykke teknik, der er tale om.

rich-media-4
I ContourControl er centerophænget fikseret, og den hurtige hydraulik sørger for at holde bommen stabilt i den korrekte ønskede højde over afgrøden.

Ligeledes var det en fornøjelse at se, hvor flot bommen tilpassede sig med hensyn til tilt af vingerne, og som før nævnt nu også med en flot tilpasning til terrænet under vandret. Med korrekt afstand mellem emne og dyse sikres minimal afdrift og maksimal afsætning med samme dyse.

SwingStop

I ContourControl versionen indeholder Super L2-bommen også den nyudviklede SwingStop funktion fra Amazone. Systemet absorberer svingningerne i bommen i kørselsretningen ved hjælp af tre accelerationssensorer og et hydraulisk stempel i centerophænget.

rich-media-5
SwingStop dæmper de horisontale svingninger ved hjælp af et hydraulisk stempel i ophænget. Systemet måler på tre accelerationssensorer monteret henholdsvis i midten samt én på hver vinge.

Hvor ContourControl styrer bomhøjden, og dermed sikrer lavest mulig afdrift har SwingStop den, vil mange mene, langt vigtigere opgave at minimere de svingninger i bommen, som sker langs køreretningen. Disse svingninger er skyld i doseringsfejl, da dyserne herved ikke kører henover afgrøden ved ens hastighed. Systemet fungerer godt, og bommen virker meget stabil i kørselsretningen, om end jeg også må konstatere, at jeg personlig synes, det er noget nemmere at vurdere højdestyringen af bommen end svingningsudligningen. Vores test er på disse punkter gennemført ved ren visuel vurdering.

Egenudviklet terminal

Den ny UX01-serie er en Isobus-sprøjte og giver således mulighed for at styre sprøjten via en given VT-terminal i brugerens traktor. Sprøjten leveres som standard med AmaPilot-joysticket samt Amatron3-terminalen.

rich-media-6
AmaTron4 er nyudviklet 8? terminal fra Amazones eget hus. En iPad lignende betjening med swipefunktion suppleres af 12 membranknapper i siden, som kan være en fordel ved kørsel på ujævnt terræn.

Testsprøjten var dog specificeret op til den ny Amatron4-terminal fra Amazones egen udvikling. Terminalen er med 8 tommer touchskærm og ligeledes findes der 12 membranknapper i højre side af terminalen, så man selv på ujævn underlag bedre kan ramme den rette funktion. Personligt kan jeg rigtig godt lide, at man har dette valg, da man så undgår, at ens fingerspidser fører en til forkerte menuer og funktioner på grund af et forkert tryk på touchskærmen, hvis traktoren kører over en ujævnhed.

Man har i høj grad mulighed for selv at opsætte layoutet på skærmen og gemme i flere profiler. Under arbejdet med sprøjten i marken bladrer man let via en swipefunktion mellem tre skærmbilleder: arbejdsbilledet, GPS/sektionsluk samt et oversigtsbillede over knappernes layout på AmaPilot-joysticket. Når skærmen er inaktiv glider knapperne ud af billedet, og så snart en hånd nærmer sig displayet glider knapperne atter ind på skærmbilledet.

rich-media-7
AmaPilot er Amazones eget multifunktionsgreb, og med Isobus funktion kan håndtaget programmeres efter behov og ønske for brugeren.

Amatron4-terminalen fungerer rigtig godt, og relativt hurtig lærer man, hvordan knapperne på AmaPilot-grebet sidder, og så kan sprøjten under arbejde i marken let styres herfra. Med ContourControl bomstyringen er det dog nærmest kun i forbindelse med ind- og udfoldning samt overstyring af hjulakslen der reelt er brug for at bruge grebet.

I den ny software til sprøjten kan man nu indkode en slags standby tryk på væskelinjen. Det betyder i praksis, at man indkoder sprøjten til selv at regulere ind på for eksempel fem bar tryk, når sidste delbredde lukker af, og der skal vendes rundt på forageren. På den måde starter sprøjtens doseringsventil med dette tryk til rådighed, og den smarte bruger vil indkode standby trykket til det niveau sprøjten arbejder med ved fuld arbejdsbredde, kørehastighed og dosering. Man hjælper således styringen til ikke at skulle starte ud fra oftest et for lavt tryk, hvis der er arbejdet med kun én eller to delbredder åbent inden der køres ind på forageren. En meget smart og efter min mening særdeles vigtig finesse.

Fyldningen bliver letforståelig

I forbindelse med fyldning af sprøjten og påfyldning af planteværn betjenes sprøjten via det ny SmartCenter under de nye paneler på sprøjtens venstre side - under panelerne på højre side af sprøjten findes en stort opbevaringsrum til ekstra planteværnsdunke, og rummet kan derfor aflåses.

rich-media-8
Under det grå panel på venstre side af sprøjten findes det ny SmartCenter med tilslutningsstudse, kemifylder og touchskærm til betjening af de elektriske ventiler. LED-lys sørger for oplysning i mørke.

Panelet vippes let op, og under skærmen findes små LED lys, som i mørke lyser SmartCenteret op. Man får et godt indtryk af betjeningen, og det hele virker overskueligt og logisk sat op.

Under panelet findes desuden forskellige tilslutninger til forsyning af vand. På testmaskinen er der en 3 tommer sugestuds, og der kan ligeledes leveres en studs for trykfyldning, så der kan tankes vand fra markvandingsboring. Ved fyldning via trykstudsen kan automatikken stadig slå fra ved den ønskede mængde i tanken, og der kan ligeledes skylles planteværn ind via kemifylderen med rent vand fra trykslangen.

Tilslutning for ekstern fyldning af rentvandstanken findes også på sprøjten, men som noget nyt kan rentvandstanken også fyldes via sugepumpen på sprøjten samtidig med der læsses vand ind i hovedtanken. Der skal dog altid fyldes 500 liter rent vand gennem systemet, før der kan åbnes til rentvandstanken.

Forrest sidder pumperne, som er af typen membranpumpe. Disse pumper går igen fra den tidligere UX00 serie. På UX6201 sprøjten i test sidder 2x 260 liter/min. Når der suges vand ind til sprøjten, og injektoren kobles ind opnås, der en samlet fyldehastighed på 700 liter/min.

Over pumperne kan en stige skydes ned, og man har således adgang til et repos foran tanken. Herfra er der igen adgang til at kigge ned i tanken via det store låg. Forskellen mellem de forskellige tankvolumen på de tre sprøjter i UX01 serien opnås ved at hæve højden på tanken. Således er UX6201 særdeles høj, og jeg kunne godt have ønsket et trin mere på reposset. Der kan givetvis nemt sættes et trin mere på, eller det ene kunne måske med fordel flyttes lidt længere op. Endnu en smart detalje er ved tankopbygningen, hvor man nu på UX01 serien har mulighed for at trække rørføringer ud af tanken udefra. Det er således ikke længere nødvendig at skulle ind i tanken for for eksempel at skulle rense en vaskedyse. Smart og det letter både arbejdet, men i langt vigtigere grad sikkerheden ved en eventuel reparation.

ComfortPakke Plus

Testmaskinen er udstyret med ComfortPakke Plus, som blandt andet er elektronisk betjening af langt de fleste ventiler på sprøjten. Således er det snart kun knappen til skift mellem lanse og rundskyl i kemifylderen der er mekanisk betjent.

Betjeningen sker via et smart touchdisplay, som registrerer tryk selv med gummihandsker på hænderne. Displayet er let forståeligt, og med piktogrammer og symboler forklares logisk for sprøjteføreren, hvilke ventiler som betjenes. Med farvelagte pile mellem symbolerne for henholdsvis tank, kemifylder og rentvandstank vises væskeflowet. Blå pile indikerer rent vand og grønne pile viser sprøjtevæske.

rich-media-9
Den brugervenlige touchskærm ude på SmartCentret giver brugeren en god logisk forklaring af vækseflowet gennem let forståelig og logiske symboler.

Fra terminalen i traktoren kan to fyldeprofiler opsættes, og så snart kemifylderen trækkes ud af holderen starter sprøjten selv med at indstille ventilerne i forhold til opsætningen. På displayet ude i SmartCentret på sprøjten kan der skiftes mellem de to profiler, og ventilerne kan naturligvis også opsættes uafhængig af de indstillede profiler.

Kemifylderen på 60 liter har ligeledes fået et designmæssigt løft fra tidligere. Specielt det ny store robuste låg er en velkommen ændring, hvor der med indbygget holder til blandebæger og aflæggeplads til en 25 kilo sæk, gives god mulighed for sikkert og stabilt at opmåle planteværn før iblanding. Det er rigtig godt lavet, og et punkt jeg før har tænkt kunne laves bedre for flere sprøjtemærker.

rich-media-10
Den nydesignede kemifylder på 60 liter har fået ny udformning af låget, som nu i højere grad virker som blandestation og ikke kun dæksel.I ComfortPakke Plus er der automatisk vask af kemifylder når den sættes på plads.

Selve indsuget på kemifylderen er også forbedret, og nu er der en ekstra blandedyse i bunden, så pulvermidler uden problemer suges ind uden tilstopninger. Det vil være en svær fordel ved for eksempel mangansulfat. At man blot kan hælde sækkens indhold i, og ikke være nervøs for om det stopper op i bunden af kemifylderen.

Når planteværnsmidlerne er blandet og kemifylderen sættes på plads i holderen gennemfører sprøjten selv en rengøring af kemifylderen og suger de få liter vaskevand ind oveni sprøjtevæsken i tanken.

rich-media-11
En indbygget blandeventil i bunden af indsugningen forhindrer eventuelle tilstopninger i pulvermidler.

På AmaTron4 terminalen i traktoren findes punktet rengøring, og igen herunder er der adgang til flere rengøringsfunktioner. Her skal det intensive rengøringsprogram fremhæves. I dette program kører sprøjten gennem 30 punkter, hvori samtlige ventiler skylles med rent vand, af to omgange udsprøjtes vaskevandet og til slut har man mulighed for at tømme sprøjten via den elektrisk betjente bundprop. Systemet kører automatisk trinnene igennem, og man skal som fører blot trykke ok de to gange der skal sprøjtes skyllevand ud gennem bommen. Jeg prøvede at køre vaskeprogrammet igennem ude i marken, og det tager 10-15 minutter. Nemt og effektivt.

Udover den intensive rengøring findes der også et par funktioner til fortynding af sprøjtevæsken, samt skylning af bommen, så der ikke står kemi i bommens rørføring, selv hvis sprøjten skulle komme til at overnatte med kemi i tanken.

Den ny bæreaksel er flyttet lidt bagud på chassiset og giver afhængig af dækmontering nu mulighed for en styrevinkel på op til 28 grader. Alt i alt er den nye UX01-serien fra Amazone godt rustet for at tilbyde den kræsne og krævende bruger en sprøjte der kan udstyres med teknik som imødekommer de fremtidige krav til præcis og sikker anvendelse af planteværn på de produktive danske landbrugsarealer.

Tekniske specifikationer

Tankstørrelse, liter: 6.200 (6.600 fysisk indhold)

Rentvandstank, liter: 580

Pumpeydelse, liter/min: 2x260

Bombredde, meter: 30

Sporvidde, meter: 2.20

Plusser

Ny bomstyring med hurtigvirkende sensorer og ventiler

ComfortPakke Plus - elektronisk betjente ventiler, automatik skyl af kemifylder efter brug

Aktivt anti-yaw system - SwingStop

Amatron4 Isobus-terminal

Minusser

Mangler trin for at kunne kigge ordentlig ned i tanken (UX6201)

Stor tank, men ingen skvulpeplader

Listepriser

Basismaskine UX6201 Super 439.500 kr.

Uddrag af væsentlig monteret ekstraudstyr:

8-15-24-30 meter Super L-bom,

ContourControl & SwingStop: 392.600 kr.

ComfortPakke PLUS: 77.600 kr.

DUS ? væskecirkulation i bom: 18.300 kr.

AutoTrail sporfølgningsaksel: 119.500 kr.

LED dyselys: 21.600 kr.

Amatron4 terminal: 15.800 kr.

Nettopris på testmaskine: 1.193.000 kr.

Importørkommentar

Af Anders Clemmesen, Brøns Maskinforretning:

Amazone fejre i år 50 års jubilæum inden for sprøjteteknik, og det er derfor dejligt, at vi nu for alvor kan rulle UX01-genreationen ud med den nye bomstyring, som i PowerGear-testen blandt andet fremhæves som et plus.

UX01 sprøjterne opbygges efter den enkelte kundes ønsker og behov. Ønskes ikke automatisk hane- og ventilindstilling, bygges sprøjten med én manuelt betjent 7-vejshane. Her guider sprøjteføreren via 7-vejshanen væsken i forhold til den ønskede opgave ? såsom fyldning, sprøjtning, skylning mv. Sammen med 7-vejshanen kan monteres ComfortPakke. Med ComfortPakke vil sugehanen automatisk lukke, når ønsket væskemængde er suget ind i sprøjtetanken, ligesom omstilling fra sprøjtning til skylning sker fra sprøjteterminalen i førerhuset.

Hvad enten det drejer sig om AmaSwitch eller AmaSelect, har sprøjteføreren her mulighed for at udføre sprøjtning efter markkort. Dvs. at sprøjteføreren indlæser markkortet i traktorterminalen, og sprøjten med AmaSwitch el AmaSelect åbner nu kun de dyser, hvor det på markkortet er optegnet - enkelt eller flere dyser. Hermed opnås store miljømæssige fordele og besparelser på kemiomkostningen.

I forbindelse med rækkekulture såsom roer, har vi også mulighed for båndsprøjtning. Dvs. at der sprøjtes på roerækkerne, mens der imellem kan fortages mekanisk ukrudtsbekæmpelse, til gavn for miljøet og økonomien.