På transportmessen 2019 i Messecenter Herning kunne man se alt i lastbiler fra helt små fjernstyrede til de allerstørste lastbiler, men også CO2 reduktion var i fokus på messen.

Af Mogens Kjeldal

Alle sætter CO2 reduktion på dagsordenen, faktisk er der næsten kapløb om, hvem der kan opstille de mest ambitiøse mål. De mest ambitiøse er i yderbanen, de mere besindige regner på økonomien i inder sporet. I slæbesporet finder vi lovgivningen vedrørende afgifter.

På konferencen med titlen ?Grøn transport? var der indlæg om, hvordan transporten kunne gøres grønnere i Danmark gennem brug af biodiesel, el, biogas og brint.

Konferencen var blandt andet arrangeret i samarbejde med ?NoFoss?. WWW.nofoss.dk er en internetplatform, som fokuserer og samler på viden og informationer om alle de nye tiltag vedrørende CO2 reducerende transport. Platformen henvender sig både til kommuner og til alle de brancher og rådgivere, som ønsker at være opdateret om de seneste landvindinger på området.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Politikerne har en fælles sag men er ikke enige om tempoet

Fire politikere var mødt op for at redegøre for deres visioner og deres bud på, hvornår der sker ændringer af afgift systemet, så det for eksempel bliver økonomisk attraktivt at skifte fra diesel til for eksempel biogas.

Der kom positive udmeldinger fra samtlige politikere. De var enige om at der mangler politiske tiltag, men hastigheden hvormed omstillingen skal foregå gav anledning til diskussion. Fra enhedslistens side er der et ønske om en hurtig indsats, en ?klimalov? også med fokus på, hvor man får mest miljø for pengene.

De øvrige partier var enige om, at ændringerne skal ske i et tempo, så økonomien og brancherne kan følge med. Et af de første initiativer, for transportudvalget, vil være at se nærmere på, hvordan man har gjort i Sverige med henblik på en mulig fælles Nordisk strategi,

Først til oktober vil det være muligt at starte drøftelser og træffe beslutninger i folketinget, blev der udtalt. Flere politikere gav udtryk for, at den grønne udvikling havde overrasket dem, og at der hurtigst muligt skal indledes drøftelser med finansministeren om finansiering af den grønne omstilling.

Mange gode råd til politikerne

Oplægsholderne gav en række gode råd til politikerne:

? Der skal ses på afgifterne for el og biogas.

? Der skal opstilles synlige mål for omstillingen.

? Der ønskes klarhed over, hvordan de 500 millioner kroner, som er afsat til grøn omstilling, skal anvendes.

? Det er nemmere at stille krav til den offentlige trafik og når transportopgaver sættes i offentligt udbud, da kommunerne har større betalingsvilje end virksomhederne har.

? Incitamenter, der kan styrke den grønne omstilling, kan skabe en førerposition, som kan give nye muligheder for eksport af teknologi.

? Der ønskes rammevilkår som rækker længere frem end 5 år, da busser og lastbiler har længere afskrivningsperiode.

? Politikerne skal sætte teknologineutrale krav, fordi det giver mulighed for at sammensætte de bedste og billigste løsninger.

Grøn trafik på vej

Til vinter indsættes 29 el-busser og 5 helt nye el-havnebusser i København. Flere biogas-busser er også på vej.

El-lastbiler er klar fra de store producenter og forventes på landevejen i Danmark i 2020/2021

Mindre el lastbiler bliver allerede anvendt i flere europæiske byer.

Der vil også blive anvendt andre dieselprodukter som GTL, der er fremstillet af naturgas, og HVO (syntetisk diesel fremstillet af vegetabilske olier). Begge dele har reduceret CO2 udledning og mindre emission, og de kan anvendes i eksisterende motorer.

Biogas kan være en oplagt løsning

Arla blev nævnt som en virksomhed, der er klar til at anvende biogas som drivmiddel. Hvis prisen for en mere grøn transport resulterer i faldende mælkepriser, vil interessen naturligvis være mindre hos Arlas ejere.

Selv om flere virksomheder står parat, sker der sandsynligvis ikke en omstilling fra diesel til biogas og deraf følgende investeringer i nye køretøjer, før der er sket en afgiftstilpasning. I øjeblikket er den samlede afgift på biogas 40 % højere end på diesel.

I et helt nyt EU -direktiv 2018/2001 er det fastlagt, at den totale CO2 reduktion er 179 % ved udskiftning fra diesel til biogas. Det ekstremt høje reduktionstal skyldes at biogas både fortrænger CO2 hos landbruget og ved anvendelse af dieselolie.

Det kan således blive virkelighed at landmænd og maskinstationer kører på biogas på traktoren, når der udbringes biogasgylle.

Drivmidler i den grønne omstilling

Når der snakkes om grøn omstilling, nævnes der flere forskellige drivmidler:

GTL: Syntetisk diesel produceret fra naturgas

HVO: Syntetisk diesel produceret fra vegetabilske olier.

Brint: Produceres af vindmøllestrøm og vand

Elektrofuels: Produceres af brint som tilsættes CO2

El: Fra distributionsnettet

Naturgas: Ren naturgas fra naturgasnettet

Bionaturgas: Opgraderet biogas i naturgasnettet

Biogas: Gas fra biogasanlæg

CNG: komprimeret biogas