FirstFarms A/S havde et godt 2018 og forventer fortsat fremgang i 2019

FirstFarms realiserede i 2018 en omsætning på 248,9 mio. kr. og et EBITDA på 57,5 mio. kr., hvilket er en vækst på 30 procent i omsætning og 31 procent i EBITDA. Fremgangen skyldes primært selskabets vækststrategi.

FirstFarms nåede således i mål med den første del af virksomhedens målsætning om at blive et af Europas bedste landbrug målt på omsætning og effektivitet. Landbrugsproduktionen i Østeuropa er i god udvikling, prisen på jord er stigende og efterspørgslen på svinekød er stor.

FirstFarms A/S fortsætter i 2019 eksekveringen af virksomhedens vækststrategi, og forventer et stærkt 2019 med en vækst i EBITDA-resultat til niveauet 55-60 mio. kr. og et EBIT-resultat til niveauet 25-30 mio. kr.

-Vi forventer, at 2019 bliver et indtjeningsmæssigt stabilt år for mælke- og afgrødeproduktion i EU. På grund af nuværende markedssituation må vi regne med, at svineproduktionen i første halvår af 2019 bliver udfordret med lave salgspriser og høje foderpriser, men vi regner også med, at priserne forbedres i andet halvår.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Et vigtigt fokusområde for FirstFarms i 2019 vil være at arbejde på at udvide svineproduktionen med flere producerede smågrise og slagtesvin og optimere driften i mælkeproduktionen. Afgrødeproduktion forventer vi at udvide med et mindre areal, ligesom vi vil udvide vores lagerfaciliteter til afgrøder, så vi kan værdioptimere en større del af salgsafgrøderne, skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

? Der er i 2018 realiseret et overskud efter skat på 8,131 mio. kr., og bestyrelsen indstiller, at der udloddes 3,264 mio. kr. (0,53 kr. pr. aktie) i udbytte svarende til 40 % af året resultat.

FirstFarms har i 2018 succesfuldt udbygget vækststrategien om risikospredning både geografisk og i driftsgrene. Der er således en balanceret fordeling af produktionen.Resultatet anses som tilfredsstillende, specielt når det ses i sammenhæng med de udfordrede markedsbetingelser, som svinesektoren har været påvirket af.

FirstFarms opkøber, udvikler og driver landbrug i østeuropæiske EU-lande inden for driftsgrenene mark, køer og grise. Landbrugene ligger med op til 1.500 kilometers afstand i Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Rumænien. Dette udgør et strategisk bolværk mod de risici, som en landbrugsproduktion påvirkes af.

FirstFarms har en jordportefølje på over 7.000 hektar ejet landbrugsjord samt over 11.000 hektar lejekontrakter ? samlet 18.605 hektar landbrugsjord i drift.

Der er i regnskabsåret opkøbt et landbrug i Tjekkiet med produktion af slagtesvin fordelt på to forskellige lokaliteter med en samlet produktion på 72.000 slagtesvin pr. år. Produktionsgrundlaget for planteproduktionen i Tjekkiet er 1.150 hektar, hvoraf de 929 hektar er ejet jord.

FirstFarms har i 2018 væsentligt forbedret likviditetsberedskabet via nye bankaftaler. Der er således råderum for investering i yderligere vækst.

Prisen på landbrugsjord i Østeuropa er stigende.En stor del af værdiskabelsen sker via udvikling af jordporteføljen. Alt ejet jord er bogført til anskaffelsespriser og ikke dagspriser. Den største del af jorden har været i vores ejerskab i over 10 år. FirstFarms vurderer derfor, at der er væsentlige merværdier for 225 mio. kr. efter skat i tillæg til den bogførte egenkapital på 370 mio. kr