Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen sætter gang i et servicetjek af Naturstyrelsens forvaltning af statens arealer.

Naturstyrelsens naturpleje har den seneste tid været genstand for kritik fra forskere og grønne organisationer. Nu sætter miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen gang i et servicetjek, som skal se på, om statens naturpleje skal opdateres.

Servicetjekket blev kickstartet med et møde fredag den 15. marts, hvor ministeren lyttede til forskere, organisationer og meningsdannere inden for naturområdet.

- Jeg har fuld tiltro til, at Naturstyrelsen gør sit bedste inden for de rammer, som vi fra politisk hånd har stukket ud, men vi skal også være åbne over for, om vi kan gøre det anderledes og bedre. Derfor har jeg sat gang i et servicetjek af Naturstyrelsens forvaltning af statens lysåbne arealer. Jeg har desuden bedt Naturstyrelsen intensivere deres dialog med forskningsinstitutionerne og organisationer og udarbejde en strategi for deres naturpleje. Den proces begyndte jeg i dag ved at invitere forskere, organisationer og meningsdannere til et møde, hvor jeg lyttede til deres synspunkter og tager det med i den videre proces, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Det forventes, at servicetjekket vil løbe over de kommende måneder.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Naturstyrelsen forvalter cirka 200.000 hektar statslige skove og naturområder. Det svarer til fem procent af Danmarks areal.