På onsdagens generalforsamling kunne Bæredygtigt Landbrug præsentere en ny strategi for dansk planteavl.

På bordene ved dagens generalforsamling lå et eksemplar af en strategi for dansk planteavl, som Bæredygtigt Landbrug har fået lavet.

Strategien blev præsenteret på generalforsamling ved direktør Hans Aarestrup og faglig direktør Jørgen Evald Jensen.

Strategiens målsætning er en bæredygtig, intensiveret udvikling, der sikrer sunde fødevarer og skåner vand, jord, luft og biodiversitet. Og den skal sikre landbrugets økonomi.

Strategien består af syv grundmål.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

-at sikre forsyningen af fødevarer, foder og bioenergi i højeste kvalitet.

-at opretholde og forbedre jordens frugtbarhed.

-at dække afgrødernes behov for nærringsstoffer og forbedre effektiviteten af gødningen.

-at lave et klimavenligt landbrug.

-at bekæmpe sygdomme og skadedyr.

-at skabe plads til biodiversitet.

-at fastholde dansk landbrugs konkurrenceevne.

Strategiens mål opnåes ved blandt andet følgende punkter, som senere vil blive uddybet.

-at fastholde landbrugsjorden i Danmark

-at sikre jordens frugtbarhed

- sædskifte sikrer sundere planter

-skånsom bearbejdning af jorden.

-beskyttelse af jorden med jordrosion og jordpakning

-klimavenligt landbrug

-brug af digitalisering

-gødning af høj kvalitet skal give sund jord og sikre fødevarer

-forbedring af nærrigsstofbalancen og tabnedsættende udbringsningsteknologi.

-udvidelse og sikring af aktivstoffer i plantebeskyttelse.

-optimal anvendelse af plantebeskyttelse.

-faglig vurdering af tilladelse og brug af kemiske plantebeskyttelsesmidler.

-videreudvikling af alternativer til kemisk plantebeskyttelse.

-bæredygtig vedligeholdelse og udvikling af landskab.

-sortvalg og dyrkning øger effektiviteten

-vandløb, dræning og klimaændringer

-fair konkurrence er grundlaget for lanbruget

-uddannelse og rådgivning

-kontrol