Flemming Fuglede var omkring BLs holdning til fosforregulering, som han ikke har meget til overs for.

Fosfor fyldte også en del af beretningen hos formand Flemming Fuglede.

Han sagde blandt andet.

- Den nye fosforregulering er en katastrofe.Fosforregulering er uden fagligt grundlag. Fosfor opfører sig ikke som kvælstof - selvom nogen åbenbart tror det.Fosfor binder sig stærkt til jordpartikler -derfor er brinkerosion og forsumpning af dyrket jord, skyld i fosforudledning.Naturlige vandløb, der slynger sig, betyder øget fosforudledning. Det gør vedligeholdte grøfter ikke.Når landbrugsjord sættes under vand, f.eks. i de store vådområder, vil de afgive fosfor i 15-20 år.I Sverige tager man dyrkningsfladen væk -hvorfor gør man ikke det i Danmark? Andre kilder til fosfor er spildevand og overløb fra rensningsanlæg.De internationale forskere påpegede, at fosfor fra spildevand blev undervurderet i de danske vandplaner. Heller ikke her har myndighederne lyttet. Den nye fosforregulering fokuserer stadig på landbruget og sætter loft over, hvor meget fosfor, landmanden må bruge. Alle landmænd render panden imod et fosforloft.

Hvorfor regulere på input - når det er udledning, man vil regulere?

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Vores afgrøder kan ikke trives uden fosfor - De få steder, hvor fosfor er et problem, skal der reguleres - den regulering skal ikke sendes ud med spredehagl.Den store udfordring er fosfor fra byerne bl.a. i spildevand, og de store mængder fosfor, der allerede ligger ude i kystvandene. Det er derfor et absolut krav, at der måles i alle overgangsvande, sagde Flemming Fuglede og fortsatte.

-Et lyspunkt er der dog.Det ser ud til, at man i ministeriet nu endelig vil begynde at se på omkostningerne ved at fjerne fosfor fra rensningsanlæg i forhold til, hvad det koster at fjerne fosfor fra marken. Det er på høje tid. Det har været en af Bæredygtigt Landbrugs mærkesager, der endelig vinder gehør, sagde han.