I sin beretning brugte Flemming Fuglede taletid på at komme ind på medierne, som formidler fake news. Blandt andet omkring kvælstofregulering.

Formand for Bæredygtigt Landbrug Flemming Fuglede slog fast, at også fake news er en udfordring for både foreningens arbejde og ikke mindst dansk landbrug. Det er således blevet en alvorlig udfordring.

Flemming Fuglede sagde blandt andet.

- Vores modstandere siger ikke sandheden. De lyver. Det har vi oplevet de seneste uger, hvor medierne lige op til vinterferien kogte over med historien om, at landbruget ikke havde leveret på landbrugspakken. Men landbruget har leveret alle steder, hvor de kan - erhvervet venter nu på det offentliges godkendelser af minivådområder - og på kommuner, der skal etablere vådområder. Det er ikke rimeligt, at det hele tiden bliver gentaget: Det er landbrugets skyld - som refrænet fra en gamle revyvise.Det er simpelthen Fake News, når Berlingske efterfulgt af TV2 News og de andre medier i vinterferien førte sig frem med at påstå, at landbruget ikke har etableret de kollektive virkemidler og leveret den krævede kvælstofreduktion. Sikke noget vrøvl, sagde Fuglede og fortsatte.

-Landbruget har gjort, hvad de kunne - men bureaukrati tager tid. Alle, der har prøvet det, ved, hvor vanskeligt det er at få tilladelser igennem det offentlige system. Mange bliver afvist - for heldigvis kan man ikke få tilskud til at lave minivådområder, hvor der ikke er nogle næringsstoffer at fjerne.Det er et krav, at der over året skal være over 4 mg nitrat per liter. Det er vi mange, der ikke har i vores dræn - det er der til gengæld ved byer og rensningsanlæg, sagde Fuglede.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Kritik af ministeriet

Det er ikke kun medierne, som stod for skud. Således rettede Fuglede også kritik af ministeriet og informationen fra ministeriet.

- Det er også Fake News, når der i et Faktaark på ministeriets hjemmeside står. "Ifølge krav fra EU skal der i Danmark frem mod 2027 ske en reduktion af landbrugets kvælstofudledning til vandmiljøet".

Men EU kræver ikke nedsat kvælstofgødskning i Danmark. Det er nonsens. Det er Fake News på en ministeriel hjemmeside. Det er ikke redeligt -ligegyldigt hvor snørklede bortforklaringer ministeren giver. Og det skal ændres - det faktaark er for os blevet et symbol på ministeriets meget specielle omgang med virkeligheden, og ikke mindst med sandheden. Det vidner også om, at ministeriet kæmper indædt mod kvælstof i stedet for at kæmpe for miljøet, lød det fra Fuglede i beretningen, som blev mødt af bifald fra salen.