Overskuddet er fortsat solidt trods et fald i både omsætning og overskud i seneste regnskabsår i den franske koncern, der ejer danske Hardi.

Overskuddet faldt i regnskabsåret 2017-2018, men udviser alligevel et solidt overskud i den internationale maskinkoncern Exel Industries, som ejer danske Hardi.

Før skat blev overskuddet 55,2 millioner euro mod 63,7 millioner euro året før. Det er et fald på 13,34 procent.

- Globalt set forventer vi i 2018-2019 en marginal vækst, særligt i Frankrig, Nordamerika og Asien.

Guerric Ballu, topchef Exel

Omsætningen faldt 4,0 procent i det seneste regnskabsår og blev 839,1 millioner euro mod 874,2 millioner euro i det foregående regnskabsår. En del af omsætningsfaldet på 35,1 millioner euro tilskriver Exel Industries ufordelagtige valutakursudsving. Det beløber sig ifølge Exels regnskabsmeddelelse til 20,5 millioner euro. Hvis der regnes med faste valutakurser, var omsætningsfaldet dermed kun 1,7 procent.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Omsætningen er dog fortsat markant større end alle øvrige foregående regnskabsår. I 2010-2011 var omsætningen 430,1 millioner euro og har været konstant stigende frem til 2016-2017.

Færre roeoptagere

Exel Industries forklaring på tilbagegangen er et usædvanligt finansår for roeoptagere tilbage i 2016-2017 hvor der var mange afbestilte eksportordrer som følge af lave sukkerpriser. Det gav en udskydelse af en del salg.

Også det franske marked for sprøjter har været påvirket negativt, men til gengæld har Exel Industries nydt godt af et usædvanligt godt år for havesprøjter og vandingsanlæg, hvor koncernen har erobret markedsandele.

Udvikling af sprøjter

Exel Industries topchef, Guerric Ballu, ser dog med optimisme på udviklingen i indeværende regnskabsår.

- Globalt set forventer vi i 2018-2019 en marginal vækst, særligt i Frankrig, Nordamerika og Asien, siger han.

Han nævner også, at forretningen med landbrugssprøjter nu skal forholde sig til økologiske og miljømæssige krav i Frankrig og det øvrige Europa.

- Vores bedste løsning til bekæmpelse af ukrudt, skadedyr og plantesygdomme er præcis og selektiv sprøjtning. Nye teknologiske fremskridt betyder, at vores sprøjter kan reducere mængden af sprøjtemiddel med op til 50 procent, og vi tester lige nu prototyper med endnu bedre ydelse, siger Guerric Ballu.

Han ser derfor positivt på markedet for landbrugssprøjter, mens forventningerne til salget af roeoptagere er negativt i kraft af vedvarende lave sukkerpriser. Til gengæld er der fremgang i efterspørgslen efter andre maskintyper.