Miljø- og Fødevareklagenævnet har netop tilføjet Vejen Kommune endnu et nederlag i den spektakulære vejstrid mellem Martin Lund Madsen og Vejen Kommune.

Ifølge en pressemeddelelse fra gårdejer Martin Lund Madsen har Miljø- og Fødevareklagenævnet underkendt Vejen Kommunes nyeste ekspropriationsforsøg, og sagen er sendt retur til kommunen med besked om, at sagen igen skal gå om.

Nævnets afgørelse skyldes, at kommunen ikke har foretaget de nødvendige miljøundersøgelser forud for den nye ekspropriation. Og kommunen skal nu i gang med at foretage en VVM-undersøgelse.

Martin Lund Madsen synes, at det er utroligt, at Vejen Kommune heller ikke denne gang har gjort sit hjemmearbejde.

- Endnu en gang kan vi påvise, at Vejen Kommune har lavet fejl. Det er utroligt, at kommunen bare tror, at den kan køre borgerne over på den måde, siger Martin Lund Madsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet er truffet den 19. februar og ophæver ifølge Martin Lund Madsen Vejen Kommunes afgørelse om, at etablering af Skovgårdsvej ikke er screeningspligtig og derfor ikke omfattet af miljøvurderingsloven.

Derfor har nævnet hjemvist sagen til fornyet behandling i Vejen Kommune.

- Jeg er ved at være godt træt af denne her sag. Vi har fået slået fast en gang i Højesteret, at ekspropriationen var ulovlig, og når kommunen nu prøverat lave samme trick bare med en ny lovgivning i hånden, laver den ikke en gang de undersøgelser, den skal, siger Martin Lund Madsen i sin pressemeddelelse.