Både omsætning og bundlinjen blev forbedret hos LandboSyd.

LandboSyd opnåede i 2018 et markant løft i omsætningen og et solidt økonomisk resultat.

Det fremgår af årsregnskabet, som i denne uge blev godkendt af bestyrelsen og fremlægges på generalforsamlingen den 5. marts.

For LandboSyd blev 2018 et begivenhedsrigt år med flere kunder, flere medlemmer og flere medarbejdere. Den øgede aktivitet afspejler sig i årsregnskabet, og omsætningen af rådgivning steg med 10 mio. kr. og budgetteres til at runde 100 mio. kr. i indeværende år. Det økonomiske resultat steg til 2 mio. kr. før skat, mens egenkapitalen blev øget til 32,2 mio. kr.

Tiltrækker specialister

Adm. direktør Anders Andersen betegner resultatet som tilfredsstillende:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi får flere regnskabskunder ikke bare regionalt i Syd- og Sønderjylland, men i hele landet, og det sker vel at mærke i et faldende marked. Vi formår at tiltrække specialiserede medarbejdere med kompetencer, som efterspørges af landmændene, og vi oplever en stigende aktivitet ikke bare inden for regnskaber, men også strategi- og virksomhedsrådgivning samt øvrige rådgivningsområder. Her spiller ikke mindst vores investeringer i den nyeste viden inden for digitale løsninger en stor rolle, siger Anders Andersen.

Økonomi og regnskab i fremgang

- Økonomi- og Regnskabsafdelingen oplever, at antallet af regnskaber er steget 2,1 procent fra 847 året før til 865 i 2018. Vi kan konstatere, at vi har en fortsat tilgang af kunder og har derfor sagt goddag til nye og gode kolleger. Vi oplever generelt, at medarbejderne er topmotiverede og yder en stor indsats.

- Vores kvægrådgivning er efterspurgt, og det samme gælder ydelser inden for planteavl, miljø, jura og HR. Samtidig oplever vores to datterselskaber stor aktivitet. LandboGruppen Syd arbejder i hele landet og har opnået et flot resultat, ligesom Agrocura A/S er en positiv medspiller på markedet inden for finansiering og råvarer, siger Anders Andersen.

Målbare værdier på bedrifterne

- Vi har over de senere år oplevet en konstant stigende omsætning og aktivitet, og dermed er vi rustet til en fremtid, hvor volumen og specialviden bliver afgørende. Vi vil fortsat arbejde på at være en markedsledende rådgivningsvirksomhed, og vi skal skabe målbare værdier ude på bedrifterne og landbrugsvirksomhederne både nu og i fremtiden ? det er vores berettigelse, siger Anders Andersen.

Arbejder for rammevilkår

LandboSyd kan glæde sig over et stigende medlemstal som en af få foreninger i Danmark. Medlemstallet steg 1,6 procent, og det tager formand Mogens Dall som et udtryk for opbakning:

- Vi markerer os på en række politiske mærkesager. Det handler om at arbejde meget konkret til gavn for medlemmerne og dermed sikre bedre rammevilkår for produktionen, siger Mogens Dall