Vestjyllands Andel og Jysk Energi indgår samarbejdsaftale for at udnytte fælles relationer og kan nu tilbyde hele paletten af energiprodukter.

Vestjyllands Andel og Jysk Energi har, med et driftsoverskud på henholdsvis 94 og 62 millioner kroner i seneste regnskabsår, en betydelig position i hver deres branche.

Vestjyllands Andel har i en lang årrække været leveringsdygtige i energi til landbruget. Nu kan grovvareselskabet desuden glæde sig over, at også elektricitet bliver en del af deres pallette af energiprodukter. Dette er et naturligt led i strategien om at servicere medlemmerne bedst muligt, skriver de to selskaber i en pressemeddelelse.

- Vi har igennem længere tid haft et ønske om at blive totalleverandør af energi til landbruget. Ikke mindst på grund af den tiltagende efterspørgsel på vedvarende energi, som vi oplever både i branchen og i samfundet generelt. Derfor var det nærliggende for os at etablere et samarbejde med Jysk Energi, som er et regionalt og velrenommeret andelsselskab blandt vores andelshavere, forklarer Steen Bitsch, CEO i Vestjyllands Andel.

Fælles værdisæt

Netop Jysk Energis status som datterselskab i andelsselskabet Jysk Energi A.m.b.a. har været en anden væsentligt grund til, at valget er faldet på Holstebro-virksomheden. Herigennem skabes et stort værdifællesskab, som i sidste ende skal komme medlemmerne til gode.

- Såvel Vestjyllands Andel som Jysk Energi er ejet af medlemmerne. Gode aftaler med solide samarbejdspartnere kommer i sidste ende dem til gode, og en god aftale mener vi i den grad, at vi har lavet her. Ikke mindst fordi vi nu giver vores medlemmer dét ben på taburetten, som de har manglet i energimæssig forstand, lyder det fra Steen Bitsch, som bliver bakket op af sin kollega i Jysk Energi.

- Fælles værdisæt er altid en fordel, og det må man sige, at vi har i samarbejdet med Vestjyllands Andel. Vi har ingen modstridende interesser, tværtimod, og derfor har vi store forventninger til, at vi ved at give andelshaverne et fair og godt værditilbud kommer til at servicere en meget stor del af de danske landmænd med energi, påpeger Lars Naur, direktør i Jysk Energi.

Positive tilbagemeldinger

Ledelsen i de to virksomheder glæder sig over, at der foreløbigt er blevet taget godt imod samarbejdsaftalen imellem de to vestjyske andelsselskaber.

- Vores energikonsulenter er så småt gået i gang med at breake nyheden, og meldingerne er positive. Flere medlemmer har, udover el, købt klimacertifikater, energirapporter og el-eftersynsrapporter igennem os, så vi har naturligvis høje forventninger til, at der i løbet af 2019 vil være en lang række danske landmænd, som har Vestjyllands Andel som deres totalleverandør af energi, slutter Steen Bitsch.

Vestjyllands Andel er Danmarks 3. største andelsgrovvareselskab med en årlig omsætning på godt 2 millarder kroner. Med fokus på praktisk innovation udvikler og leverer vi kvalitetsfoderløsninger til konventionel, økologi og non-gm m.v. Dette sker i tæt samspil med vores knap 4.000 medlemmer, som igennem de seneste 16 år har fået tilbagebetalt 407 millioner kroner via overskudsudlodning.

Vestjyllands Andel beskæftiger cirka 180 medarbejdere.