DLG overskudsdeklarerer 92 millioner kroner.

DLG har vedtaget at betale 92 millioner kroner af årets overskud på 560 millioner kroner retur til sine ejere. Dermed har selskabet udloddet 439 millioner kroner i de seneste fire år.

- Koncernens regnskabsmæssige resultat er meget solidt i et vanskeligt år præget af den historiske tørke og lille høst. Jeg er derfor meget tilfreds med det regnskab og den overskudsdeklarering, vi præsenterede i dag. Vi har gjort meget for at holde omkostningerne og investeringerne nede i koncernen efter den lille høst, hvilket har sikret, vi kom hurtigere tilbage på sporet, end vi forventede lige efter høsten. Det er samtidig med stor tilfredshed, at vi har formået at konsolidere os yderligere med en stigning i soliditeten, siger bestyrelsesformand i DLG, Niels Dengsø Jensen.

Udenlandsk indtjening

- Dette års regnskab er et bevis på, at vores strategi om at internationalisere DLG's aktiviteter og investere i kerneforretningen er den rigtige. Vores udenlandske selskaber bidrog i 2018 med over 70 procent af koncernens indtjening, og vi ser positivt på både vores danske og internationale investeringer i de kommende år, siger Niels Dengsø Jensen.

- Den gode overskudsdeklarering er et udtryk for, at de sidste fem års målrettede indsats i koncernen har båret frugt. Vi har frasolgt ikke-rentable forretningsområder, investeret i kerneforretningen og sænket vores omkostninger betragteligt. Det har givet markante resultater. På trods af det udfordrende år så fastholder vi indtjeningsambitionerne i vores strategi 2021, siger han.

Svært for landmænd

- For mange landmænd har det været et udfordrende år med svære produktionsvilkår. Som landmandsejet selskab er vi bevidste om vores ansvar for at optimere landmandens produktionsøkonomi. Som et af få grovvareselskaber gav vi derfor proteinregulering på foderkorn og tog initiativ til at hæve proteingrænsen i maltbyg, hvilket samlet udgør en værdi på cirka 25 millioner kroner. Samtidig er vi også meget tilfredse med, at vi har styrken til at overskudsdeklarere et så stort beløb.