I et læserbrev kommer DFs Lise Bech ind på den danske klimapolitik.

Af Lise Bech. MF Dansk Folkeparti

Før jul stillede jeg en række spørgsmål om den danske klimapolitik til energi-, forsynings- og klimaministeren. Svarene bekræftede mig i, at den danske klimadebat både er ude af proportioner og til tider er skinger. Lad mig give nogle eksempler:

Jeg spurgte bl.a. ministeren om, hvilken andel af verdens samlede drivhusgasemissioner, Danmark tegner sig for. Svaret var, at det er vurderingen, at Danmark står for omkring 0,1 pct. af de globale udledninger. Det synes, jeg er meget væsentligt at holde sig for øje, når vi drøfter indsatsen på klimaområdet. Uanset hvad vi gør i Danmark, så er det ikke os, der redder verdens klimaudfordringer. Vi skal selvfølgelig bidrage til reduktion i udledningen af klimagasser, men der skal være proportioner, og det vil jeg kæmpe for.

Jeg stillede også nogle spørgsmål i forhold til dansk landbrug og klima. Jeg har i lang tid observeret, at netop landbruget bliver hængt ud i den offentlige debat som den store klimaskurk, og det skorter ikke på forslag til klimainitiativer over for landbruget fra grønne organisationer og tænketanke og fra mange af mine politikerkollegaer fra rød blok.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Et af mine spørgsmål her gik på, hvilken effekt det vil have på den globale udledning af klimagasser, hvis Danmark ophører med sin kødproduktion? Det centrale i et længere svar er, at den globale efterspørgsel efter kød er betydelig og fortsat stiger på grund af den stigende befolkning og væksten i den globale økonomi. Det understreges også i svaret, at den danske kødproduktion er relativt lille i forhold til det globale marked, og at det er vanskeligt at forestille sig, at en stop for dansk kødproduktion vil have en væsentlig effekt på det globale kødforbrug. Et stop i Danmark vil derfor medføre, at kødet bare bliver produceret i et andet land - og det vil være til skade for dansk landbrug og kan føre til større udledninger af klimagasser.

Sammenholder jeg produktionen i Danmark med produktionen i andre lande, så kan vi ranke ryggen og glæde os over, at dansk landbrug er blandt de bedste i forhold til klimaeffektivitet - det fremgår af en hollandsk undersøgelse som ministeren refererer til. Vi er ifølge undersøgelsen nummer ét i forhold til mælkeproduktion, nummer to med hensyn til oksekødsproduktion og nummer syv i forhold til svinekød, og det er under EU-gennemsnittet.

For mig står det altså rimelig klart, at en udflytning af dele af den danske produktion til andre lande vil resultere i, at produktionen flytter til andre lande, hvor klimabelastningen er højere. Og det hjælper jo ikke på klimaet.

Med en eksport på omkring 160 mia. kr. årligt og henved 190.000 beskæftigede bidrager landbrugs- og fødevareerhvervet i Danmark særdeles meget til den danske økonomi. Mange af arbejdspladserne ligger i områder af landet, hvor der generelt ikke er mange arbejdspladser. Derfor har landbrugs- og fødevareerhvervet en central rolle for vækst og beskæftigelse lokalt og regionalt.

Vi skal ikke afvikle dansk landbrug som følge af klimapolitikken, men fortsat udvikle det. Erhvervet har bevist, at vi har en klimavenlig produktion i Danmark i forhold til mange andre lande. Vi skal fortsat arbejde på at være i førerfeltet, men der skal også være økonomi i det for den enkelte landmand. Vi skal minde hinanden om, hvor lidt vi fylder i den store verden. Lad os få de rette proportioner ind i den danske klimadebat