Enhedslisten har kaldt miljøministeren i samråd om vandområdeplanerne, som har mødt kritik fra flere sider.

Regeringens vandområdeplaner kan blive et tilbageskridt for naturen.

Det frygter Enhedslistens Øjvind Vilsholm, som derfor har kaldt miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i samråd for at forklare sig. Det skriver Altinget.

Regeringens forslag lyder på at tage 1000 kilometer vandløb ud af vandområdeplanerne, der sørger for at beskytte plante- og dyreliv i vandløbene. Argumentet lyder, at vandløbene, der er taget ud, ikke har naturpotentiale, og at man kun bør beskytte der hvor det er nødvendigt, og stadig sikre afvandingsinteresser, udtalte Jakob Ellemann-Jensen til Altinget i november sidste år.

Det mener Øjvind Vilsholm er at tilsidesætte anbefalingerne fra kommunernes vandråd.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det viser sig, at ministeren er fuldstændig ligeglad med, at vandråd og kommuner i enighed har vurderet, at der er vandløb, som bør beskyttes, og som derfor fortsat bør være omfattet af vandområdeplanerne. Ministeren tilsidesætter dermed et kæmpestort arbejde, som vandråd og kommuner, på regeringens egen opfordring, har lagt i vandrådsarbejdet, skriver Øjvind Vilsholm i en mail til Altinget.

Mange flere bør tages ud

Planen mødte kritik af Landbrug og Fødevarer, da viceformand Thor Gunnar Kofoed udtrykte sin skuffelse sidste år.

- Vi kan ikke være andet end skuffede over regeringen og Dansk Folkepartis udmelding om, at kun 1.000 kilometer står til at blive taget ud. De resterende mere end 7.000 kilometer indeholder mange vandløb, som på ingen måde har stort naturpotentiale. Det er bestemt ikke at gøre naturen en tjeneste at fastholde så mange vandløb med ringe naturpotentiale i planerne, siger Thor Gunnar Kofoed.

Heller ikke Venstres egen Erling Bonnesen var enig i antallet af vandløb, der skulle tages ud.

- De 1000 km vandløb er ikke nok, det er langt fra nok, lød det fra Erling Bonnesen, fødevare- og miljøordfører for Venstre, som reaktion på vandrådenes præsentation af nye vandplaner i november.

- Der er langt flere små og smalle afvandsafløb, som er gravet af vores forfædre for flere generationer siden, for at sikre afvanding fra marker, veje, byer og p-pladser, der også skal ud af planen, sagde han.

Ikke tilstrækkeligt grundlag

I koret af kritikere melder også Danmarks Sportsfiskerforbund sig.

De beder i et brev miljøministeren om at trække sit forslag om vandområdeplanerne tilbage.

Forbundet kritiserer hele processen for tilblivelsen af forslaget. Der er ganske enkelt ikke tiltrækkeligt grundlag for forslaget, mener de.

- Det var forudsat, at ændringer af bekendtgørelserne vedrørende vandområdeplanerne først ville blive sendt i høring, når der forelå en samlet vurdering af vandrådenes og kommunernes indberetninger vedrørende de to hovedopgaver, som vandrådene og kommunerne har varetaget. Men nu har man i stedet valgt at udskyde vurderingen af en stor del af vandrådenes og kommunernes indberetninger, som der på den måde ikke bliver taget hensyn til i det forslag til ændret afgrænsning, der nu foreligger, siger formand for Danmarks Sportsfiskerforbund Verner W. Hansen i en pressemeddelelse.

Grundige undersøgelser

Den samme kritik har miljøministeren allerede afvist overfor Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen.

- Vi har ikke set bort fra vandrådenes anbefalinger. Tværtimod udgør vandrådenes indberetninger sammen med det opdaterede faglige grundlag, som vandrådene også havde til rådighed for deres arbejde, grundlaget for beslutningen om at ændre afgrænsningen af vandløbene i vandområdeplanerne, lød det i et skriftligt svar fra ministeren, der fortsatte:

- Det er rigtigt, at vi har prioriteret at tage et første skridt med afgrænsningen, som nu er i høring. Hermed følger vi op på vandrådenes første opgave med at kvalificere hvilke vandløbsstrækninger med et opland mindre end 10 kilometer, der fremadrettet skal indgå i vandområdeplanerne. Det næste skridt vil omfatte resultatet af grundige undersøgelser af indberetninger om bl.a. kunstige og stærkt modificerede vandløb, som udgjorde vandrådenes anden hovedopgave, stod der i svaret.

Der er endnu ikke fastsat en dato for samrådet. Maskinbladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Landbrug og Fødevarers viceformand, Thor Gunnar Kofoed.

Den nuværende vandplan udløber med udgangen af 2020 og en ny vandplan tager over.