Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen skyder DF-forslag ned om at fratage DN's særlige ret til at rejse fredningssager.

I første omgang lød der positive signaler fra regeringspartierne, da Dansk Folkeparti fremsatte et beslutningsforslag om at fratage Danmarks Naturfredningsofrening det særlige privilegium, at foreningen på egen hånd kan rejse fredningsssager uden om både myndigheder og de berørte lodseere.

Venstres Erling Bonnesen har tidligere kritiseret Danmarks Naturfredningsforening for at ramme ved siden af og ikke leve op til ansvaret ved at have denne særlige ret. Og han meddelte, at han var åben over for at se på forslaget.

- Gennem de senere år har flere lodsejere følt sig klemt og ikke behandlet ordentligt af Danmarks Naturfredningsforening.

Jakob Ellemann-Jensen

Selv den konservative miljøordfører Erik Lund var ikke helt afvisende. Han sagde, at De Konservative gerne ville indgå i en drøftelse af forslaget og ikke var afvisende over for forslaget.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Liberal Alliance var klart positiv over for forslagets tanker om at styrke de private lodsejeres retssikkerhed.

Klar afvisning

Men nu er ministeren kommet på banen med en krystalklar afvisning af forslaget på sin Facebook-side.

Han skriver ganske vist, at han er sikker på, at der igennem historien er eksempler på, at der er rejst fredningssager, som ikke burde være rejst. Men han tilføjer, at han er lige så sikker på, at der er rejst fredningssager, som betyder, at den danske befolkning i dag og i al fremtid har adgang til at nyde noget af den fineste natur, Danmark overhovedet kan byde på.

- Jeg synes, det er rigtigt fint i tråd med den danske foreningstradition, at Danmarks Naturfredningsforening har retten til at rejse en fredningssag. Og at det i øvrigt er Fredningsnævnet, der træffer beslutningen i sidste ende. Derfor kommer regeringen ikke til at støtte beslutningsforslaget fra Dansk Folkeparti, og jeg kommer ikke til at indskrænke Danmarks Naturfredningsforenings ret til at rejse fredninger i Danmark, skriver han på Facebook.

Forståelse for forslag

Jakob Ellemann-Jensen minder dog samtidig Danmarks Naturfredningsforening om det ansvar, der følger med dette særlige privilegium, og han opfordrer foreningen til at være bevidst om det.

Og samtidig uddtrykker han forståelse for, hvorfor forslaget overhovedet er opstået, og han er villig til at se på den del af det, der handler om retssikkerhed for lodsejere.

- Et beslutningsforslag som dette udspringer ikke af den blå luft. Gennem de senere år har flere lodsejere følt sig klemt og ikke behandlet ordentligt af Danmarks Naturfredningsforening. Et af punkterne i Dansk Folkepartis beslutningsforslag er et ønske om en tidligere orientering af lodsejeren, hvis der bliver rejst en fredningssag på deres ejendom. Det handler for mig om basal retssikkerhed, og det vil jeg gerne se på, hvordan vi sikrer på en bedre måde end i dag, skriver han.

- Vi skal passe på naturen, og vi skal behandle folk ordentligt og med respekt. Heldigvis bør vi kunne finde en måde, hvor begge ting lader sig gøre på samme tid, skriver ministeren.