EM Entreprise i Rønnede er et nystartet drænfirma, der henvender sig til landbrug.

Der er stor fokus på dræning i landbruget, henledt til reparationer og lave huller i marken.Erik Rasmussen og Michael Pedersen vil dog tage den videre til fulddræning af hele marker. Et fast lavt grundvandsspejl på minimum 1.25m er målet ? alle steder, samt hurtigere afledning af kraftige nedbørsmængder. Dette sikrer en højere indtjening for planteavlen.

Med et nyetableret ApS selskab og indkøb af en stor 40 tons dozer med egen fabrikeret plov og kasse til at trække dræn og grus i jorden, er EM Entreprise nu klar til at dræne store arealer ? effektivt og professionelt.

De to er skolekammerater fra Lyngby Landbrugsskole. Sammen har de nu stiftet et fælles selskab, hvor de tilbyder dræning til landmænd på hele Sjælland, og hvis projektet byder sig også længere væk.Med den nyindkøbte dozer og egen fabrikerede plov, blev "maskineriet" prøvekørt på over 60 hektar på Erik Rasmussens egen arealer. Efter et par ganges ombyg og finjusteringer står der nu en maskine, der yder det perfekte arbejde, præcist, hurtigt og effektivt. Noget landmænd vil sætte stor pris på!

Vandet skal sænkes jævnt på hele marken, så jorden forbliver tør uden komprimering. Regnorme kan lave gange til dybere rødder samt hurtig afvanding, mikroorganismerne får luft og giver afgrøderne afsæt til at skabe et stort rodnet, som nu kan optage endnu mere vand og næring. I vel drænet jord kan en afgrøde udvikle 40-50 cm dybere rødder ved en 2-ugers tidligere såning. Undersøgelser viser, at 10 cm dybere rodvækst giver minimum 3 hkg per hektar.

Flere undersøgelser viser en øget indtjening på op til 25 prcent med vel drænet jord. Det kan blive til mange penge for landmanden og dermed et fornuftigt og rentabelt afsæt til at få drænet jorden. Investeringsafkastet er dokumenteret qua disse undersøgelser. Gamle dræn ligger tit i omkring 80cm. Nye dræn nede i 125cm, kan dermed øge roddybden med op til 50 prpcent på vandlidende jord. På ikke-vandlidende jord giver det måske muligheden for at komme en uge eller to tidligere i gang med rødder ned til 2 meters dybde.