Dansk Folkepartis vil give grønne organisationer mulighed for at foreslå naturfredninger, men forslaget møder skarp kritik.

I dag har Danmarks Naturfredningsforening som den eneste grønne organisation ret til at kunne foreslå, at et naturområde skal fredes af fredningsnævnet, skriver dr.dk.

Det vil Dansk Folkeparti lave om på. Støttepartiet vil give flere andre grønne organisationer mulighed for at foreslå naturfredninger. Men den mulighed takker en række grønne organisationer pænt nej tak til.

Ifølge dr.dk mener de nemlig ikke, at det vil gavne naturen. Tværtimod, faktisk. Beslutningsforslaget har nemlig en hage: I dag kan Danmarks Naturfredningsforening på helt eget initiativ rejse en fredningssag.

Men med DF's forslag vil foreningen og andre grønne organisationer kun kunne rejse en fredningssag sammen med enten staten eller en kommune. Og det vil føre til færre nye fredninger, lyder advarslen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Derfor er forslaget nærmere "et angreb på naturen og det grønne civilsamfund", lyder dommen fra sekretariatschef Jan Ole Haagensen fra Verdens Skove:

- Som vi læser forslaget, så bunder det ikke i en hensynstagen til naturen eller i et reelt ønske om involvering af andre grønne organisationer. Det drejer sig primært om at beskytte lodsejere, der kan blive ramt af fredningssager, samt et forsøg på at stække Danmarks Naturfredningsforenings unikke mulighed for at rejse disse sager, siger han til dr.dk.

Hos WWF Verdensnaturfonden mener seniorbiolog Thor Hjarsen, at det er en god idé at lade flere grønne organisationer byde ind med fredningsforslag.

- Men det problematiske i forslaget er, at man kun kan rejse en fredningssag sammen med staten eller kommunen. Der er mange tilfælde, hvor det offentlige ikke ønsker en fredning. Det kan der være alle mulige grunde til - både lokalt og nationalt. Så det er meget vigtigt, at vi har en uafhængig privat organisation, der kan rejse fredningssager, siger han.

Naturfredningsforening: Et massivt angreb på naturen

Der vil stort set ikke blive rejst fredninger af natur og kulturhistoriske værdier i fremtiden, hvis DF får flertal for sit forslag, advarer Danmarks Naturfredningsforening.

- Naturen er presset som aldrig før, og vi er det land i EU, som har mindst beskyttet natur. Det her forslag er et massivt angreb på naturbeskyttelsen i Danmark, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

- Vi har jo trods alt 80 års erfaring med at foreslå fredninger, og vi kan se, at kommunerne meget sjældent har en selvstændig interesse i at foreslå en fredning. Vi gør alt, hvad vi kan for at samarbejde med kommunerne, og de vil også gerne samarbejde med os, men det skyldes ofte, at de ved, at vi har en selvstændig mulighed for at foreslå en fredning - så vil de gerne gå sammen med os og være med til at påvirke forslaget, siger hun til dr.dk.

- Vores dybe bekymring er, at hvis man tager den mulighed fra os, så det reelt kun er stat og kommuner, der kan foreslå en fredning, så vil det sætte et dramatisk stop for nye fredninger, og det er det sidste, naturen har brug for.

Alle tre regeringspartier erklærer sig parat til at drøfte DF's beslutningsforslag, som skal til debat i folketingssalen 24. januar.