Erling Bonnesen (V) mener, landbruget er udfordret af dårligere ramme- og konkurrencevilkår.

Hvilke udfordringer står landbruget med?

- Venstre vil landbruget, og vi er godt klar over, at erhvervet er stærkt udfordret på ramme- og konkurrencevilkår, når vi sammenligner os med Tyskland, Holland og Frankrig. Danske landmænd er dømt bagud på konkurrence, og det skal vi fortsat sikre en forbedring af. Vi har opnået nogle gode ting med landbrugs- og fødevarepakken, for eksempel at landmændene nu må give afgrøder den gødning, afgrøderne har behov for. Vi har afskaffet PSO-afgiften og fjernet randzonerne. Men der er stadig en række ensidige særbyrder, vi skal have fokus på, som jordskatter, som har været drøftet nogle gange. Vi håber på, at der på et tidspunkt bliver politisk flertal for fjernelse af jordskatter.

Hvordan ser fremtiden ud?

- Dansk landbrug og fødevareproducenter er blandt verdens bedste.Vi skal sikre høje krav til fødevaresikkerhed og kvalitet, og så er det op til forbrugerne, hvad de kommer i indkøbskurven. Vi skal følge op på nogle af de nye trends, hvor nogle gerne vil afprøve plantebøffer og andre specialiteter. Landbruget skal være lydhør og favnende. Det er fint med grønt på tallerkenen, men der må gerne ligge en bøf ved siden af.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Får erhvervet flere hjælpepakker i fremtiden?

- I forlængelse af tørkepakken blev der afsat 150 mill. kr. til jordfordeling. Denne fordeling kan give mere rationel drift og udtage humus og lavtliggende arealer til miljø- og naturformål. Det har vi fokus på nu og følger op på de kommende år. I forbindelse med tørken blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på landbrugets store gæld, ramme- og konkurrencevilkår. Gruppen kommer med en analyse med baggrund i landmændenes store gæld på cirka 350 mia. kr. Det er vigtigt, at landmænd tjener tilstrækkeligt på driften, så de kan betale deres afdrag og renter på gæld.

Bliver landbruget et tema i valgkampen?

- Jeg er sikker på, at landbruget bliver et tema til valgkampen. Landbruget og hele fødevaresektoren er vigtig for det danske samfund. Erhvervet er med til at sikre milliarder i indtægt og med til at finansiere velfærdssamfundet. Hele sektoren sikrer langt over 100.000 arbejdspladser og i høj grad i landdistrikterne og er dermed med til at sikre et Danmark i balance.