Søren Egge Rasmussen (EL) vil satse på økologi.

Hvilke udfordringer står landbruget med?

- Vi er i den situation, at vores animalske produktion fylder for meget. Med vores klimaudfordringer er det nødvendigt, at nedbringe landbrugets kødproduktion. Landbruget har ikke været dygtige nok til at være åbne overfor nye tendenser og efterspørgsler i befolkningen.

Hvordan ser du landbruget om 10 år?

- Vi kommer til at se en omstilling af landbruget. Antallet af økologer vil vokset markant. Vi ser varegrupper, hvor vi er oppe på en andel af 20 procent økologi. Ingen tvivl om, at økologi fylder mere i butikkerne end i landbruget. I Enhedslisten ser vi gerne stigninger i EU's landdistriksmidler fra 7 til 15 procent, hvilket kan fremme miljø og økologi.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Kan landbruget se frem til flere hjælpepakker?

- Den seneste tørkepakke var en generel skattelettelser til hele landbruget. Men ingen tvivl om, at der var nogle landmænd, der var hårdt ramt af tørken. Man burde have skelnet mere mellem, hvem der havde brug for støtten. Hvis pakken var kommet til afstemning, ville vi i Enhedslisten have stemt i mod. Landbruget skal i fremtiden forberede sig bedre på ekstremt vejr. Jeg vil i stedet opfordre til, at bedrifterne varierede deres sædskifte, så de ikke er så sårbare.

Bliver landbruget et valgtema?

- Der bliver stor forskel på, hvor meget landbruget kommer til at fylde i valgkampen, helt afhængig af, hvor man bor i landet. Der er ingen tvivl om at, konflikten mellem landbefolkningen og bybefolkningen er øget. Det så vi i forbindelse med landbrugspakken, hvor der kun var et snævert flertal i Folketinget. Den goodwill, som landbruget har haft, er svindende. Befolkningen er kritiske over for de store dyrebesætninger og brugen af pesticider. Hele den konflikt vil blive aktiveret under valget.

Miljødagsordenen er samlet set rykket op i folks bevidsthed. Vi er blevet mere bekymret for vores drikkevand og vores natur. Regeringen er kommet med en klimaplan, og den indeholder ikke ret meget om landbruget. I øjeblikket kommer 20 procent af vores CO2-udledning fra landbruget. I 2050 skal vi være CO2-neutral, men hvordan skal det lykkes? Emner som drikkevandsinteresse, kvælstofudledning, dyrevelfærd og vandmiljø bliver en del af valgtemaerne.