Landbrugsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse for økologisk jordbrugsproduktion.

Fra den 1. januar 2019 træder en ny bekendtgørelse for økologisk jordbrugsproduktion i kraft, skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse. Bekendtgørelsen har en række mindre ændringer, hvori der er foretaget en række forenklinger og præciseret nogle af de allerede eksisterende regler.

Du kan læse om de vigtigste ændringer her:

- Skærpet oplysningspligt: Når du ansøger om autorisation, skal du oplyse, om du ejer andre konventionelle eller økologiske landbrugsproduktioner. Det skal du gøre, uanset om disse er personligt ejet eller delvis ejet i selskabsform.

- Præcisering af græsningssæson: Vi har præciseret græsningsperioden for blandt andet kvæg til at ligge fra 15. april til 1. november. For kalve over 6 måneder er perioden fra 1. maj til 1. november. For kalve mellem 4 og 6 måneder er perioden fra 1. maj til 1. september. Bemærk, at præciseringen ikke ændrer på økologiforordningernes bestemmelser om, at adgang til græsarealer kræver, at vejrforholdene tillader det.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Præcisering af hvilke aktiviteter, der medfører krav om autorisation: Vi har præciseret, at alle virksomheder, der markedsfører produkter fra landbrug og gartnerier som økologiske, skal være autoriserede. Dette ændrer ikke på praksis i forhold til virksomheders autorisation.

- Bier: Mindre præcisering af ordlyden i forhold til omplacering af ikke-godkendte bigårde, samt præcisering af krav om indberetning til det selvstændige bi-skema.