Der er mulighed for merudbytte og at udnytte ressourcerne bedre ved at bruge den nyeste teknik, lyder det fra LandboSyd.

Der bliver mulighed for at hente den allernyeste viden, når LandboSyd i december gennemfører et kursus om at graduere gødning og vækstregulering i afgrøderne ud fra biomassen.

Kurset gennemføres tirsdag 11. december, og på forhånd skal deltagerne hjemmefra have udpeget hver tre marker, som de kommer til at arbejde med på kursusdagen. Det skal helst være marker, hvor der er en naturlig variation, oplyser planteavlsrådgiver Karin Tychsen, LandboSyd, som har arrangeret kurset i en pressemeddelelse.

Tolke kortene

I løbet af kursus-dagen vil der være fokus på at lave tildelingsfilerne, og der skal arbejdes med både CropSat og CropManager. Kurset handler om at tolke biomassekort samt lave en strategi for varieret gødningstilførsel og en strategi for varieret tilførsel af vækstregulering, oplyser planteavlsrådgiver Morten Steg, LandboSyd, som underviser på kurset.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Han fortæller, at det danske maskinhus indeholder mange moderne maskiner, der kan graduere, og der findes en del marker i Danmark med stor variation. Til gengæld er det kun et fåtal af landmændene, der hidtil har gjort brug af den avancerede teknik:

- Vi vil med dette kursus skubbe til landmændene. Det handler om at få tildelingskortene udbredt som et redskab til landmanden? siger Morten Steg.

?Det skaber værdi og giver et merudbytte at graduere ? afhængig af variationen i marken. Fagligt er vi klar, siger Morten Steg.

Tilmelding til kurset kan ske via LandboSyd.dk/kalende