Peter Kofod var på bedriftsbesøg hos SLF for at se på udfordringerne med at etablere mini-vådområder og andre forhold.

Den 5. november 2018 var Peter Kofod på bedriftsbesøg hos SLFs bestyrelsesmedlem Esben Skøtt på Lindegaard i Aller.

Næstformand Berith Nissen og bestyrelsesmedlem Christian Ravn fra SLF samt miljø- og naturrådgiver Peter Aalykke deltog også.

Mangler penge

Esben Skøtt og Peter Aalykke fremviste og fortalte om Lindegaards minivådområdeprojekt, hvor der er givet tilladelse fra kommunen og tilsagn fra Landbrugsstyrelsen. Planen er, at minivådområdet skal reducere en eventuel kvælstofudvaskning med cirka 30 procent fra 30-40 hektar marker i oplandet til drænet. Minivådområdet etableres mellem markernes dræn og udløbet til vandløbet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Esben Skøtts bekymring er, at det koster cirka 250.000 kroner at etablere minivådområdet.

- Lige nu er udfordringen, at vi har haft en dårlig høst og markedet for grisekød er i bund. Vi ved ikke, hvor længe vi skal holde ud, inden det vender. Derfor er det rettidig omhu at beholde så meget likviditet hjemme på bedriften som muligt, så vi kan stå perioden igennem uden at blive klemt på likviditet. Desuden er der usikkerhed om, hvem der kan få gevinsten af kvælstofreduktionen i anlægget efter ti år. Derfor tøver jeg med at gå i gang, sagde Esben Skøtt.

For få kommer i gang

Ifølge Peter Aalykke kommer der alt for få anlæg i gang.

- Selv har jeg arbejdet med seks anlæg, som er godkendte. Kun et er kommet i gang. Det skyldes helt sikkert mangel på likviditet oven på den dårlige høst. Det giver generelt tilbageholdenhed med at bruge penge. Samtidig er det svært at overskue den langsigtede økonomi, sagde Peter Aalykke.

Peter Kofod Poulsen havde forståelse for, at der er behov for at øge hurtigheden omkring udbetaling i Landbrugsstyrelsen.

- Det er vigtigt, at vi får anlæggene i gang, så der kan bruges normale mængder kvælstof på markerne, så udbytte og kvalitet sikres. I DF er vi meget optaget af, at landbruget fastholder sin konkurrenceevne, sagde Peter Kofod Poulsen.

Reglerne for praktikanter fra 3. lande bør ændres

Berith Nissen prøvede at overbevise Peter Kofod Poulsen om, at praktikanter fra 3. lande bør lønnes med praktikantløn i to år, frem for et år som nu. Først efter to år har de opnået kompetencer, så de er pengene værd, sagde hun.

Det forslag var Peter Kofod Poulsen ikke enig i. Han mente først og fremmest, at vi skal have danskerne i arbejde. Berith Nissen understregede, at mange ikke kan finde arbejde, så der er brug for længere praktikløn og mere fleksibilitet i ordningen. Peter Kofod Poulsen hørte budskabet, men lovede ikke noget.

Pesticidafgiften er konkurrenceforvridende

Christian Ravn redegjorde for, at pesticidafgiften i Danmark er urimelig, konkurrenceforvridende og ikke giver de ønskede effekter. Derfor bør den, ifølge Christian Ravn, fjernes. Peter Kofod Poulsen var faktisk ikke uenig. I DF ønsker man heller ikke at opretholde ordninger, der svækker dansk landbrugs konkurrenceevne. På den baggrund havde Peter Kofod Poulsen forståelse for ønsket om reduktion eller afskaffelse af pesticidafgiften.

Dialogen faldt også på mange andre ting. Herunder udfordringerne med generationsskifte, langsigtede løsninger og det stigende fokus på landbrugsproduktion i forhold til klimaaftryk.

- Alt i alt et godt møde, hvor det var meget nyttigt at få udvekslet synspunkter. Vi håber på, vi giver et lille bidrag til bedre politiske løsninger i fremtiden, sagde Berith Nissen, som er næstformand i SLF.