De frygter afrikansk svinepest og er villig til at gribe i egne lommer og betale for dele af hegnet.

- Vi har ikke råd til at lade være, siger Asger Krogsgaard, formand for Svineafgiftsfonden.

I forbindelse med budgettet for 2019 har Svineafgiftsfonden besluttet at overføre 30 millioner kroner til opførelsen af vildsvinehegnet. I praksis er der tale om, at griseproducenterne betaler 90 øre per gris i 2019 som en del af produktionsafgiften.

- Erhvervet tager alle tænkelige smitterisici alvorligt, og vi må bare konstatere, at der har været vildsvin involveret hver eneste gang, at afrikansk svinepest er spredt til helt nye områder i Europa. Derfor er hegnet en væsentlig del af indsatsen, når vi skal minimere antallet af vildsvin og dermed minimere risikoen for et udbrud på dansk jord, siger Asger Krogsgaard.

Vildsvin i Belgien

Afrikansk svinepest kan kun smitte vildsvin og grise. Senest er sygdommen konstateret i vildsvin i Belgien, hvorfor lande som eksempelvis Kina, Japan og Sydkorea har lukket for al import af belgisk grisekød. Hele den danske eksport af grisekød til lande udenfor EU vil lukke øjeblikkeligt som en konsekvens af et udbrud herhjemme. Eksporten af dansk grisekød til tredjelande udgør 11 milliarder kroner årligt.

- Hegnet er ikke kun vigtigt for at forebygge et udbrud. Det er selvfølgelig målet, men skulle tragedien ramme os, så vil hegnet også kunne hjælpe os med at blive fri for sygdommen igen, fordi der er langt færre vildsvin, der kan smitte hinanden i naturen. Hvis et land som Tyskland bliver ramt, kan hegnet forhåbentligt også betyde, at tredjelande ikke nødvendigvis lukker for dansk grisekød i samme ombæring. Hegnet er midlertidigt, men strengt nødvendigt som trusselsbilledet ser ud lige nu, siger Asger Krogsgaard, formand for Svineafgiftsfonden.

Egne lommer

Torben Hauskov, formand for Danske Svineproducenter og medlem af Svineafgiftsfondens bestyrelse, fortæller, at griseproducenterne også sender et klart signal til resten af befolkningen ved at betale 30 millioner til hegnet af egen lomme.

- Vi står midt i en ekstrem lavkonjunktur. Når vi nu fra erhvervets side betaler en meget stor del af hegnet selv, så burde enhver kunne forstå, at det her er ramme alvor. Konsekvenserne ved et udbrud vil være enorme for både erhvervet og for samfundet, siger Torben Hauskov.

Formanden for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion, Erik Larsen, mener, at Svineafgiftsfondens beslutning er den eneste rigtige, og at man desuden ikke skal tro på alt, der siges om hegnet.

- Senest hørte jeg en debat, hvor Enhedslisten argumenterer imod hegnet, fordi de åbenbart ikke tror på, at det bremser ét eneste vildsvin. I samme debat sagde Alternativet, at de var imod hegnet, fordi de vurderer, at det vil bremse alle dyrs færden i området. Journalisten spørger dem selvfølgelig ikke, om de har bedre ideer. Vi har fortsat en kommunikationsopgave foran os, men vores erhverv kan ikke vente på, at kritikerne bliver enige om, hvorvidt hegnet slet ikke virker ? eller om det virker alt for godt, siger Erik Larsen formand for L&F.

Regeringen og Dansk Folkeparti offentliggjorde i marts en politisk aftale med en række initiativer til holde Danmark fri for afrikansk svinepest. Et af initiativerne er at opsætte et midlertidigt vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse for at begrænse antallet af vildsvin, der kommer til Danmark fra Nordtyskland.