Nyt skovprogram skal sikre en skov i balance, hvor der er plads til både dyr og mennesker i tæt samspil

Miljø- og Fødevareministeren lancerer i dag torsdag et nyt nationalt skovprogram. Skovprogrammet sætter mål og retning for en bæredygtig udvikling af Danmarks skove.

Det nye nationale skovprogram afløser Danmarks tidligere skovprogram fra 2002. Det nye program har til formål at udstikke en kurs for en bæredygtig skovforvaltning, der sikrer god balance mellem benyttelse og beskyttelse og understøtter skovens mange forskellige funktioner.

Mere liv i skoven

Skove har mange forskellige funktioner for menesker og dyr. De beskytter grundvandet, lagrer CO2 og modvirker klimaforandringer. De er levesteder for sjældne og truede arter og et populært og yndet udflugtsmål for friluftselskere. Skovene sikrer også arbejdspladser, indtægter og bæredygtigt træ, og det nye skovprogram understøtter alle de forskellige hensyn på en balanceret måde. Det indeholder to langsigtede mål om mere skov og om natur og biodiversitet i skov, en ny vision, nye strategiske pejlemærker og flere allerede finansierede konkrete handlinger.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Mange er hørt

Mange interessenter har bidraget til skovprogrammet og et udkast til skovprogrammet har været i offentlig høring fra den 9. februar 2018 til den 6. april 2018. Miljøstyrelsen har modtaget 25 høringssvar - fra skovbruget, træindustrien, miljø- og friluftsorganisationer, forskningsmiljøer m.fl. De indkomne høringssvar er taget med i høringsnotatet.