Hvis politikerne vil klimaet det godt, skal de bevare og beskytte en af de mest klimaeffektive produktioner i verden - nemlig den danske.

Fra 1990 til 2016 er landbrugets udledning af drivhusgasser reduceret med 17 pct. I samme periode er den danske landbrugsproduktion øget med 31 pct.

Det understreger den klimaeffektivitet, den danske fødevareklynge har opbygget gennem årene. Landbrug & Fødevarer er derfor yderst tilfreds med, at både regeringen og Socialdemokratiet peger på, at dansk landbrug i dag er blandt de mest klimaeffektive i verden og på mange måder er et foregangsland. Det skriver Landbrug&Fødevarer i en pressmeddelelse.

Fødevareklyngen er indstillet på at fortsætte den positive udvikling ved at bidrage til reduktion af drivhusgasser. Men der er behov for tiltag, der kan sikre den fortsatte positive udvikling, dansk landbrug allerede er inde i.

Derfor er det også tilfredsstillende, at regeringens udspil bl.a. har stor fokus på forskning, lyder det fra erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Forskning i klimaeffektivitet er ikke noget, der er nyt for Landbrug & Fødevarer. Vi har i Danmark allerede gang i flere spændende projekter, vi gerne vil udbygge endnu mere. Vi er derfor også glade for, at såvel regeringen som Socialdemokratiet sammen med os i landbruget vil få undersøgt, hvilke muligheder der er for at reducere landbrugets udledninger og øge kulstofopbygning i jorden, og vil prioritere midler til bl.a. forskning i reduktion af metan fra husdyrbrug ved et ændret foderindtag og reduktion af udledningerne af lattergas fra planteproduktion, siger Niels Peter Nørring, der er områdedirektør for Miljø, Energi & EU Hos Landbrug & Fødevarer.

Dansk landbrug er klimaeffektivt

Landbrug & Fødevarer mener, at det er en farlig vej at gå, hvis politikerne vil til at begrænse den danske produktion, som nogle af Folketingets partier har luftet ideer om i forbindelse med de kommende forhandlinger om en klimapakke.

Det vil alt andet lige betyde færre danske arbejdspladser og et større klimaaftryk globalt set.

- Det er vigtigt at spørge politikerne om, hvorvidt de tror, at landbrugsproduktionen er mere klimaeffektiv i andre lande. Hvis de danske politikere ofrer landbruget i en national klimakamp, vil jeg vove den påstand, at den grønne bundlinje i det globale regnskab bliver dårligere, siger Niels Peter Nørring og fortsætter:

- Og så skal man også være opmærksom på, at det jo ikke kun er landmænd, der kommer i klemme her. Der er over 185.000 mennesker ansatte i fødevareklyngen. Der er smede, slagtere og mejerister, der kommer til at miste deres arbejde, hvis politikerne vælger at lukke ned for dele af den danske fødevareproduktion.

Den førerposition vil Landbrug & Fødevarer bibeholde, så udledningen af drivhusgasser i Danmark kan fortsætte med at falde, og de udviklede teknologier og dyrkningsmetoder i Danmark kan brede sig som ringe i vandet til andre steder i verden og dermed fører til fald i den globale udledning.