EU-Kommissionen forlænger økologernes dispensationsmuligheder for at indsætte ikke-økologiske hønniker og anvende ikke-økologisk proteinfoder indtil udgangen af 2020.

EU-Kommissionen har vedtaget at forlænge økologernes dispensationsmuligheder for at indsætte ikke-økologiske hønniker (høner fra 0-18 uger) og anvende op til fem procent ikke-økologisk proteinfoder indtil udgangen af 2020.

Beslutningen får dog ikke den store betydning for ægproducenter herhjemme, men det er en logisk konsekvens af, at en ny forordning træder i kraft i 2021, mener Danske Æg og Landbrug & Fødevarer.

- I Danmark har vi produceret og anvendt økologiske hønniker til vores økologiske ægproduktion siden 2003. Og det med stor succes. Så set med danske øjne er dispensationen ærgerlig og unødvendig, fortæller Jørgen Nyberg Larsen, der er sektorchef i Danske Æg.

Forbedret velfærd

- Opdræt og brug af økologiske hønniker har både forbedret velfærden og produktiviteten i den økologiske ægproduktion, så vi har altså haft en god gevinst ved at gå foran på det her område og få indskrevet de nye regler i den danske lovgivning, siger Jørgen Nyberg Larsen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Størstedelen af EU's medlemslande har endnu ikke oprettet økologisk produktion af hønniker på trods af de gode erfaringer fra Danmark. Der har derfor været flertal for en forlængelse af dispensationen, indtil den nye økologiforordning præciserer fælles produktionsregler for hønniker fra 2021.

Dispensationen til at anvende op til fem procent proteinfoder til enmavede dyr bliver også forlænget endnu engang, indtil bestemmelser i den kommende forordning begrænser dispensationen til unge dyr, og lukker for dispensationsmuligheden med udgangen af 2025.

Også den dispensation har Landbrug & Fødevarer argumenteret imod i Bruxelles, og i den danske produktion af økologiske grise har man allerede fjernet muligheden og fodrer grisene 100 procent økologisk.

Landbrug & Fødevarer forventer, at EU-Kommissionen offentliggør ændringerne inden udgangen af oktober.