Landbrugsstyrelsen har besluttet at lempe kontrollen af efterafgrøder i år på grund af tørken samt beslutningen om at udskyde fristen for såning af efterafgrøder.

I år vil der være nogle efterafgrøder, der som følge af sommerens tørke og den senere såningsfrist har andre spirings- og vækstvilkår end under typiske vejrforhold. Dette kan påvirke efterafgrødernes udvikling og resultere i, at de ikke vokser nær så meget, som de ellers ville have gjort.

Landbrugsstyrelsen har derfor valgt at lempe kontrollen af efterafgrøder og græsudlæg i år. Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Lempelsen gælder følgende efterafgrøder og græsudlæg i 2018:

- MFO-efterafgrøder

- MFO-grædudlæg

- Pligtige efterafgrøder

- Husdyrefterafgrøder

- Frivillige og obligtoriske målrettede efterafgrøder

Dækningsgrad og etablering

Landbrugsstyrelsen oplyser, at kontrollen i år vil fokusere på, om efterafgrøderne er veletablerede:

- Det betyder, at vi vil vurdere, om der er sået en efterafgrøde efter almindelige driftsmæssige principper og forhold, og om efterafgrøden fremstår veletableret og jævnt fordelt over hele arealet. Under typiske vejrforhold er der krav om, at efterafgrøderne har en bestemt dækningsgrad på marken i forhold til tidspunktet for kontrollen. Jo senere på året kontrollen bliver gennemført, jo større dækningsgrad skal afgrøderne have på marken for at blive godkendt. Da efterafgrøderne mange steder vil have en mere begrænset vækst i år på grund af den senere etablering, vil vi ikke altid kunne forholde os til dækningskravet, når vi kontrollerer. I disse tilfælde vil vi i stedet vurdere, om efterafgrøderne er veletablerede. Hvis efterafgrøderne hverken har en tilstrækkelig dækningsgrad eller er veletablerede og jævnt fordelt på arealet, vil arealet blive underkendt, fremgår det af pressemeddelelsen.