250 millioner kroner årligt til initiativer, der styrker miljø, klima og natur. Det bebuder regeringen i finanslovsforslaget for 2019.

Ordet "landbrug" tager ikke overskrifter i regeringens finanslovsforslag for 2019, som blev fremlagt torsdag formiddag. Til gengæld er der fokus på "fremtidsrettede initiativer på klimaområdet", som finansminister Kristian Jensen (V) udtrykker det.

- Dansk økonomi er god, pengene passer, og vi passer godt på pengene. Fordi vi har styr på dansk økonomi, kan regeringen prioritere nye initiativer på udvalgte områder. Den sunde økonomi skal bruges til at skabe et endnu mere trygt og nært Danmark, hvor vi investerer i kernevelfærd til børn, unge, voksne og ældre, hvor vi letter afgifterne, og hvor vi skaber et mere grønt Danmark. Det er alt sammen med til at binde vores lille land og alle danskere endnu tættere sammen, siger Kristian Jensen.

Flere engarealer og urørt skov

Konkret er der ifølge forslaget lagt op til følgende fokusområder inden for miljø, klima og fødevarer:

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Renere miljø og klima: Regeringen vil blandt andet tage initiativer, der kan reducere udledningen af drivhusgasser uden for den kvotebelagte sektor.

- Mere natur: Regeringen vil afsætte midler til indfrielse af ambitiøse naturmål frem mod 2030. Sigtet er blandt andet mere sammenhængende naturarealer, at arealer med enge og overdrev øges og beskyttes bedre samt udlægning af arealer med urørt skov.

Til de initiativer afsættes der 250 millioner kroner årligt i perioden 2019-2022.

- Fødevareforlig 4: Regeringen vil præsentere et konkret udspil, der skal sikre, at det høje danske niveau for fødevaresikkerheden fastholdes. Udspillet skal afløse det nuværende fødevareforlig, og der afsættes mellem 85 og 88 millioner kroner til det årligt i perioden 2019-2022.