Hos Avlscenter Trakanten klare én spreder flere forskellige opgaver.

I foråret 2018 ønskede ejerne af Avlscenter Trekanten, Kai og Jørgen Skou Hansen sig en ny gødningsspreder. Den gamle gødningsspreder var ved at være slidt, og ønsket om højere præcision stod også højt. Hos Vemas A/S i Vejle rådgav man bedriften om køb af en Rauch Axent 100.1 som et bud på en gødningsspreder, der kunne dække behovet - og lidt til.

Også fiberkompost

Man fik ideen om, at sprederen også måtte kunne sprede fiberkompost fra Avlscenter Trekantens gyllesepareringsanlæg, og ved hjælp af et godt samarbejde imellem producenten Rauch, importøren MI, forhandleren Vemas og Avlscenter Trekanten lykkedes det med få tilpasninger at få sprederen indstillet, så den kan håndtere fiberkompost.

Rauch Axent blev udstyret med en elektrisk drevet vibrator i beholderen og via lidt ekstra justeringer i kalkspredemodulet Lime PowerPack kan der spredes fiberkompost på 15 til 18 meter arbejdsbredde. Avlscenter Trekanten justerede selv lidt på tørstofindholdet i fiberkomposten for at gøre den mere spredebar.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Dermed fremkom en tre-i-en løsning, nemlig en Rauch Axent 100.1, som kan sprede både gødning, kalk og fiberkompost.

Kalkmodulet Lime PowerPack er hentet fra en af Europas førende leverandører af materiale til håndtering af alle tænkelige kalktyper. Skift imellem de to spredemoduler kan foretages på få minutter.

På flere af Avlscenter Trekantens ejendomme er der installeret gyllesepareringsanlæg. Årligt produceres 1.150 ton fiberkompost fra den samlede svineproduktion. Fiberkomposten indeholder overvejende P og K-delen af næringsstofferne, mens den tynde del overvejende indeholder N-delen.

- Ved at separere gyllen kan vi nemmere omfordele næringsstofferne til de marker og afgrøder, som har behov for det, forklarer Kai Skou Hansen, en af ejerne af Avlscenter trekanten.

Præcisionen er vigtig

Gødningsmodulet Axis PowerPack er ifølge den danske importør det mest præcise H-EMC system, der kan sprede granuleret gødning i en arbejdsbredde på 50 meter.

Kort fortalt går EMC ud på, at følere under både højre og venstre spredetallerken måler på blandt andet drivkraftbehovet og konstant korrigerer spredemængden elektronisk, så der opnås en yderst optimal præcision i spredebilledet, som ingen andre spredere kan levere. EMC målesystemet reagerer øjeblikkeligt på forandringer i gødningen og korrigerer ind for at sprede og dosere mængden korrekt i forhold til det ønskede.

- Med en tank på 9.400 liter og en nyttelast på 8.400 kg er Rauch Axent en meget attraktiv løsning til vores markdrift, fortæller Kai Skou Hansen.

- Det er nu rart at have nogle tons med i beholderen, når vi skal rundt til de fjernere arealer. Vi forventer en større præcision i vores gødskning, og vi ser frem til at vi kan gøre brug af en mere fleksibel kalkning - nu er vi ikke så afhængige af at maskinstationen skal stå for denne del. Det bliver også muligt at kalke oftere og mere rettidigt på nogle arealer, som trænger mere til kalk end andre. Nu kan vi nemmere holde markerne i den tilstand, som de bør være i for at levere topudbytter, siger Kai Skou Hansen.

Veludstyret spreder

Den kombinerede Axent kalk- og gødningsspreder har en kraftig aksel med bremser, som giver mulighed for 40 kilometer i timen på vejen, og de store hjul sikrer ifølge importøren et lavt marktryk.

Axent 100.1 fås med drejbar aksel for mindre skade på afgrøderne. Presenningen styres hydraulisk fra kabinens fjernbetjening, og maskinen er udstyret med eget hydraulikanlæg til drift af alle de hydrauliske enheder.

Affjedret træk giver ifølge importøren en rolig og stabil kørsel på både vej og mark. Vejeceller giver chaufføren info om restmængde og forbrug. Sprederen er naturligvis Isobus-certificeret, så den kan samarbejde med diverse moderne computere.